Tisztújítás - 2023

A GHK előző éves munkája

A GHK tagjainak előző éves munkáját a tagok havi beszámolóiban találhatod meg:
Beszámolók

Jelöltek

A jelöltek névsorát és bemutatkozását ide kattitva érheted el.

A Tisztújítással kapcsolatos tudnivalók

A 2023. évi rendes Tisztújítással kapcsolatos információkat itt találhatod.

Ne feledd, hogy a szavazásért és a Fórumon való részvételért közösségi pontban részesülsz.

Gondold át, kikre adod le a voksod!


 

 

A GHK a HÖK ASZ 18. § alapján Kari Hallgatói Szavazást hirdet a tanulmányi ösztöndíj osztási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban. A következő sorokban igyekszünk bemutatni a Szavazás során választható tanulmányi ösztöndíj osztási módszereket.
Az ösztöndíj osztási rendszerekben közös, hogy minden esetben törekedünk a következők betartására:

 • A tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók részesedési aránya, minden ösztöndíj osztási módszer esetében, szakonként megegyező legyen;
 • A felsőbbéves BSc, MSc, és MSc gólya hallgatók részesüljenek tanulmányi ösztöndíjban.

A felülvizsgálat célja

Célunk, hogy olyan tanulmányi ösztöndíj osztási rendszert alakíthassunk ki, ahol a részesedési arány változtatása nélkül tudjuk emelni a maximális tanulmányi ösztöndíjat.
A tanulmányi ösztöndíj keret esetében fontos kiemelni, hogy ez egy előre, a Nemzeti Felsőoktatási törvény által, az aktuális hallgatói létszám alapján meghatározott keret. Az alábbi javaslatokkal a rendelkezésre álló keret szétosztására kínálunk alternatív lehetőségeket, a keret egyik esetében sem több vagy kevesebb.

A maximális összeget meghatározó tényezők

 • Rendelkezésre álló keret
  Ezen saját hatáskörben módosítani nem tudunk, Nftv-ben szabályozott módon, a Magyar Államtól kapjuk meg ezt a fix, hallgatói létszámhoz kötött keretet.
 • Részesedési arány
  Értelemszerűen, ha kevesebb hallgató kapna tanulmányi ösztöndíjat, magasabb összegeket oszthatnánk ki. Azonban az alább vázolt osztásoknál a részesedési arányon a 2023/24/2-es félévhez képest nem módosítottunk.
 • Összegek eloszlása
  Ez azt jelenti, hogy adott tanulmányi ösztöndíj összegeket hány ember kap meg. Jelenleg maximális tanulmányi ösztöndíjban az ösztöndíjra jogosult hallgatók nagyságrendileg ~40%-a kap. (A grafikonokon ez jól látható). Ha ki egyenletesebbé tudjuk tenni ezt az eloszlást, azzal a maximális tanulmányi ösztöndíj is növekedni tud.

Fogalmak

Az ösztöndíj osztási lehetőségek jobb megértéséhez a következő fogalmakat szeretnénk tisztázni:

 • HHCS: homogén hallgatói csoport. A tanulmányi ösztöndíj osztása során ilyen csoportokra osztjuk fel a hallgatókat. Tehát mindenki csak a vele egy csoportban (HHCS) lévő társaival “versenyzik”. (TJSZ 23. §)
 • KKI: korrigált kreditindex (TJSZ 3. §)

Tanulmányi ösztöndíj osztási opciók

A - Szakonként, kreditenként, azonos maximális ösztöndíj
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok és felvett kreditek alapján. Tehát mindenki az azonos szakra járó, és azonos kreditszámmal rendelkező hallgatóval versenyez. Pl.: Energetika Bsc, 33 kredit egy HHCS
  2. Msc: csak felvett kreditek alapján
  3. Msc gólya: külön hhcs
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 42 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat 5,00 tanulmányi átlagra kaphatsz

B - Szakonként, kreditenként, változó maximális ösztöndíj
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok és felvett kreditek alapján. Tehát mindenki az azonos szakra járó, és azonos kreditszámmal rendelkező hallgatóval versenyez. Pl.: Energetika Bsc, 33 kredit egy HHCS
  2. Msc: csak felvett kreditek alapján
  3. Msc gólya: külön hhcs
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 32 000 Ft - 48 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. A maximális ösztöndíj összege HHCS-ként, a felvett kreditek alapján változik, előnyben részesítve a mintatanterv szerinti előrehaladást (30 +/- 3 kredit/félév)
  2. Maximális ösztöndíjat 5,00 tanulmányi átlagra kaphats

C - Szakonként, eloszlásfüggvény alapján
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok alapján
  2. Msc: szakok alapján
  3. Msc gólya: külön HHCS
 2. Osztási görbe: eloszlás függvény, a meredeksége változó, a KKI értékek közötti lépések nem mindig jelentenek ugyanakkora lépéseket az ösztöndíj összegekben. Tehát lehet olyan, hogy ha 4,5-re 20 000 Ft jár, 4,6-ra 21 000 Ft, de 4,7-re 25 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 39 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat akkor kaphatsz, ha benne vagy a legjobban teljesítő hallgatók között. Ez félévről félévre tanulmányi eredmény alapján változhat.

D - Szakonként, lineáris függvény alapján
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok alapján
  2. Msc: szakok alapján
  3. Msc gólya: külön HHCS
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 32 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat 5,00 KKI-ra és a felett kaphatsz

Grafikonok

KKI - ösztöndíj összege

hallgatók száma - ösztöndíj összege

2023 24 2 tanulmanyi osztondij grafikonok 01

A Szavazási Bizottság összeszámolta a szavazatokat, amely alapján a következő eredmény született a Gépészkari Hallgatói Képviselet 2023. évi Tisztújításán. A Tisztújító Szavazás érvényes és eredményes volt. A Képviseletbe a 14 legtöbb szavazatot kapott jelölt jutott be, sorrendben:

Agócs Norbert 540 
Láng Dorottya 426
Allacher Anna 417
Kelle Gergő 405
Nemoda Milán 398
Odus Máté 316
Horváth Mátyás 309
Lévai Imre 305
Fülöp Gergely János 304
Facskó Vince 294
Tóth Dániel Csaba 290
Peti Viola 288
Szrogh Nóra 280
Nyilas Zoltán 268
Sándor Alexandra 264
Szász Zsolt 251
Papp Bercel Tas 224
Babai András 222
Beyer-Dóczy András 211
Tóth Zoltán 204
Keresztes Kornél Gábor 203
Kesjár Andor 199

 

A Szavazás jegyzőkönyve itt érhető el:
Jegyzőkönyv

A Hallgatói fórum jegyzőkönyve is elérhető itt:
Fórum

A Tisztújító Szavazásra 22 érvényes pályázat érkezett be. A jelöltek betűrendben a következők:

 1. Agócs Norbert
 2. Allacher Anna
 3. Babai András
 4. Beyer-Dóczy András
 5. Facskó Vince
 6. Fülöp Gergely János
 7. Horváth Mátyás
 8. Kelle Gergő
 9. Keresztes Kornél Gábor
 10. Kesjár Andor
 11. Láng Dorottya
 12. Lévai Imre
 13. Nemoda Milán Tamás
 14. Nyilas Zoltán
 15. Odus Máté
 16. Papp Bercel Tas
 17. Peti Viola
 18. Sándor Alexandra
 19. Szász Zsolt
 20. Szrogh Nóra
 21. Tóth Dániel
 22. Tóth Zoltán

A jelöltek pályázata, bemutatkozása az alábbi linken elérhető a KÁTÉ szavazási különszámban.
KÁTÉ szavazási különszám

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészkari Hallgatói Képviselet pályázatot hirdet a BME Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya alapján az elnöki tisztség betöltésére. A GHK elnök feladatai és kötelességei megtalálhatóak a HÖK ASZ 24. §-ban, illetve a GPK HÖK SZMSZ 12. §-ban.

Az elnök választás időpontja: 2023. október 4.
Az elnök választás helyszíne: KTK 919

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap

A jelölés menete

Idén is elérkeztünk a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat Tisztújításához. Az önkormányzatiságból következik, hogy minden, a Gépészmérnöki Karral jogviszonyban álló hallgató választó és választható. Fontos, hogy a megfelelő emberek képviseljék a Hallgatói Önkormányzatot a következő évben is, ezért fontold meg indulásod.

Online jelentkezési határidő: 2023. szeptember 13. (szerda) 23:59:59

Jelentkezési lap leadási határideje: 2023. szeptember 14. (csütörtök) 12:00

(A határidőn túl beérkező, vagy hiányos jelentkezés érvénytelen!)

 

Ízelítőül, hogy mivel foglalkozhatsz HK-sként

Kollégiumi ügyek intézése, legyen szó a felvételi eljárás lebonyolításáról, a fegyelmi eljárásokon való részvételtől, az Üzemeltetővel való kapcsolattartáson keresztül minden olyan ügyről, ami a kollégisták mindennapjait érintik.

A Szociális, illetve Ösztöndíj Bizottságaink foglalkoznak a hallgatói normatíva minél igazságosabb, motiválóbb elosztásával. Az Ösztöndíj Bizottság felel az összes teljesítményalapú ösztöndíjért, mint Tanulmányi, Kari BME, Sport, Közösségi, Közéleti ösztöndíj. Ha szeretnél részt venni a kiírások, pontrendszerek, elosztási elvek készítésében, akkor itt a helyed. A rendszeres szociális ösztöndíjakra félévente beérkező több mint 200 pályázat elbírálása a Szociális Bizottság feladata, ezen kívül részt veszünk a pontrendszer kialakításában, folyamatos fejlesztésében.

Tanulmányi és Oktatási Bizottságunk feladata kevésbé látványos, de annál inkább érezhető. A Bizottság segíti összeállítani a Kar ZH naptárát, vizsganaptárát. Akik ebben a bizottságban dolgoznak, azok folyamatos kapcsolatban állnak az oktatókkal, és arra törekednek, hogy minél egyenletesebben legyen a terhelés megoszlása a félév során. Ezen kívül a hallgatói kérelmek elbírálásában is részt vesznek, ebből kifolyólag tanácsot tudnak adni nektek ügyes-bajos problémáitokban. A bizottság részt vesz a különböző képzéseink felülvizsgálatában és a beérkező információk feldolgozásában, ezek alapján az új tantervek kidolgozásában is.

Ha valami pezsgőbb dologra vágysz, akkor megtalálhatod a helyed rendezvényesként, hiszen a Kar hagyományait őrző eseményeket is mi szervezzük. Ilyen a Kollégista avató, Gólyabál, Gyűrűavató, Harmadoló Est, vagy akár a Kulturális és Szakmai hét. Mindezen rendezvények és a hallgatói csoportok, valamint a Hallgatói Képviselet gazdasági felügyeletét a gazdaságisaink látják el.

Ha kedvet kaptál valamelyik területhez, akkor gyere, és jelentkezz HK-snak!

 

A jelentkezés/jelölés menete

A jelentkezés/jelölés két részből áll: elektronikus jelentkezés és személyes jelentkezés.
A jelölő lapot szükséges kitölteni és személyesen leadni az EHK irodában.

Jelölő lap

 • A leadás helyszíne: BME K. épület 1. emelet 61. EHK iroda
 • Leadás lehetséges időpontja: H-P 10-14 óra

A jelentkezést/jelölést szükséges elektronikusan is leadni!

Küldj e-mailt a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre a jelentkezési időszakban. A határidőn túl beérkező jelentkezés érvénytelen!

Az e-mail tárgya ez legyen: „HK jelentkezés 2023”.

Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia (a szöveges anyagokat .docx formátumban):

 • jelentkező neve
 • igazolványkép (álló, rövidebbik oldala min. 900 px, .jpg vagy .png, külön csatolva)
 • jelentkező telefonszáma
 • jelentkező e-mail címe
 • jelentkező szakja
 • jelentkező beiratkozásának éve
 • rövid (maximum 60 szó) bemutatkozás, arról, hogy mit kell tudni rólad
  (ez fog kikerülni a fórumon a PowerPoint prezentációba és ez kerül felolvasásra)
 • hosszabb (min. 2000, max. 2150 karakter szóközzel) bemutatkozás a jövőbeli HK-s terveidről, az eddigi munkásságodról (ez jelenik meg a választási különszámában)

Elérkezett a GHK 2023. évi Tisztújítása, így Kari Hallgatói Szavazást tartunk. A Tisztújítás mellett a Szavazás dönt a GPK szociális pályázat bírálók személyéről. Ezzel kapcsolatosan az elkövetkező hetekben több fontos információt osztunk majd meg Veletek.

SZAVAZÁSI BIZOTTSÁG

A Kari Hallgatói Szavazás lebonyolítását a Szavazási Bizottság végzi. A szavazással kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel keresd a Szavazati Bizottságot és elnökét! A Szavazási Bizottság irodája: Egyetemi Hallgatói Képviselet 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. 61.

A bizottság tagjai:

Elnök:

Richter Kristóf (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Karunk dékánja által delegált oktató:

Dr. Szabó Tibor (Dékáni Hivatal vezetője)

EHK delegált:

Szatzger Martin (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A GHK által felkért további tagok:

Horváth Bence

Szentgróti Péter

VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A névjegyzék megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban a Szavazási Bizottság vezetőjénél van lehetőséged. Időpontot egyeztetni a fent megadott e-mail címen van lehetőséged. A hatályos BME HÖK Alapszabály szerint, az Egyetem tanulmányi rendszerének adatai alapján jelenleg gépészkari jogviszonnyal rendelkező hallgatók jogosultak a Szavazáson részt venni. Kérlek, hogy ellenőrizd Te is, benne vagy-e a névjegyzékben, ugyanis a hatályos BME HÖK Alapszabály szerint a Szavazást megelőző második napig lehet kifogást benyújtani a Szavazási Bizottság elnökéhez a névjegyzékbe vétellel kapcsolatban!

FÓRUM IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

 1. szeptember 25. (hétfő) 18:00 AudMax

SZAVAZÁSI IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK

szeptember 25. – szeptember 29.

2023.09.25. 21:00-tól 2023.09.29. 09:00-ig elektronikus formában a NEPTUN rendszerben

A Szavazási Bizottság összeszámolta a szavazatokat, amely alapján a következő eredmény született a 2022. évi szociális bírálói szavazáson. A Szavazás érvényes és eredményes volt. A jelöltek támogatottsága táblázatosan feltüntetve:

Név Igen  Nem  Arány 
Allacher Anna 580  81  87,75% 
Andrásy Juvenál 542  109  83,26% 
Árvai Ákos 567  83  87,23%
Balázs Barnabás Ferenc 546  103  84,13%
Bocsó Luca 568  83  87,25% 
Bodrogvári-Csikó Dóra 555  93  85,65% 
Drávecz Boróka 583  73  88,87% 
Ferencz Bence 563  93  85,82% 
Kesjár Andor 559  90  86,13% 
Lóki Dániel 567  88  86,56% 
Oláh Klaudia 557  94  85,56% 
Peti Viola 564  87  86,64% 
Sarmon Dorina 555  99  84,86% 
Schmidt Laura 563  91  86,09% 
Szrogh Nóra 554  98  84,97% 
Tóth Zoltán 574  89  86,58% 

 

A Szavazás jegyzőkönyvét hamarosan közzétesszük

A Gépészkari Hallgatói Képviselet kari hallgatói szavazást hirdet további szociális bírálók megválasztásának céljából.

SZAVAZÁSI BIZOTTSÁG

A Kari Hallgatói Szavazás lebonyolítását a Szavazási Bizottság végzi. A szavazással kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel keresd a Szavazati Bizottságot és elnökét! A Szavazási Bizottság irodája: Egyetemi Hallgatói Képviselet 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. 61.

A bizottság tagjai:

Elnök:

Agócs Norbert (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Karunk dékánja által delegált oktató:

Dr. Szabó Tibor (Dékáni Hivatal vezetője)

EHK delegált:

Antal Jázmin (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A GHK által felkért további tagok:

 

Beyer-Dóczy András

Facskó Vince

Fülöp Gergely János

Gulácsi Zsombor Lajos

Horváth Marcell

Horváth Mátyás

Kelle Gergő

Láng Dorottya

Lévai Imre

Lukács Bálint

Nemoda Milán

Nyilas Zoltán

Odus Máté

Pogácsás Panna

Szász Zsolt

Szilvási Márton

Tóth Dániel Csaba


VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A névjegyzék megtekintésére előzetesen egyeztetett időpontban a Szavazási Bizottság elnökénél van lehetőséged. Időpontot egyeztetni a fent megadott e-mail címen lehet. A hatályos BME HÖK Alapszabály szerint, az Egyetem tanulmányi rendszerének adatai alapján jelenleg gépészkari jogviszonnyal rendelkező hallgatók jogosultak a Szavazáson részt venni. Kérlek, hogy ellenőrizd Te is, benne vagy-e a névjegyzékben, ugyanis a hatályos BME HÖK Alapszabály szerint a Szavazást megelőző második napig lehet kifogást benyújtani a Szavazási Bizottság elnökéhez a névjegyzékbe vétellel kapcsolatban!

FÓRUM IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE

 1. november 28. (hétfő) 18:00 Kármán Tódor Kollégium Aula

SZAVAZÁSI IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK

november 28. – december 02.

2022.11.28. 20:00-tól 2022.12.02. 09:00-ig elektronikus formában a NEPTUN rendszerben

JELÖLÉS

A szavazásra, és ezzel szociális bírálónak jelentkezni az alábbi dokumentum kitöltésével lehet. A kitöltött jelölő lapot a Gépészkari Hallgatói Képviselet irodájában tudjátok leadni ügyelet időben, leadás határideje: 2022. november 17. 23:59.

Jelölő lap

 

A Szavazási Bizottság összeszámolta a szavazatokat, amely alapján a következő eredmény született a Gépészkari Hallgatói Képviselet 2022. évi Tisztújításán. A Tisztújító Szavazás érvényes és eredményes volt. A Képviseletbe a 14 legtöbb szavazatot kapott jelölt jutott be, sorrendben:

Agócs Norbert 668 
Pogácsás Panna 605
Láng Dorottya 522
Szilvási Márton 514
Gulácsi Zsombor Lajos 477
Horváth Marcell 474
Kelle Gergő 470
Lukács Bálint 443
Lévai Imre 413
Tóth Dániel Csaba 391
Facskó Vince 388
Odus Máté 376
Nemoda Milán 347
Horváth Mátyás 327
Fülöp Gergely 324
Beyer-Dóczy András 283
Szász Zsolt 280
Nyilas Zoltán 267

 

A Szavazás jegyzőkönyve itt érhető el: Jegyzőkönyv

A Hallgatói fótum jegyzőkönyve is elérhető itt: Fórum

További cikkeink...

               kontur logo