Szabályzat

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) az Egyetemünk egyik legfontosabb szabályzata, amelynek célja, hogy szabályozza a hallgatók és oktatók egyes jogait és kötelezettségeit, valamint egy egységes keret biztosítása az oktatásban. 

A TVSZ a következő fejezetekből áll:

 1. Általános rendelkezések;
 2. A képzés szerkezeti és tartalmi keretei;
 3. A tanulmányok jogi keretei;
 4. A tanulmányi munka szervezése, a tanulmányi teljesítmény értékelése;
 5. A tanulmányok lezárása;
 6. Demonstrátorokra vonatkozó szabályok;
 7. Doktori képzés;
 8. Szakirányú továbbképzés;
 9. Tanulmányi és vizsgaügyek első fokon történő eljárásai;
 10. Hallgatói ügyek másodfokon történő eljárásai;
 11. Záró rendelkezések.

A TVSZ ismerete az Egyetem minden polgárának kötelező valamilyen mértékben. A következő táblázat foglalja össze, hogy kinek mit kell alaposan ismernia.

 

Fejezet

Hallgató

    HK    

 Oktató 

Tanulmányi felelős

 KTB tag  

ODH, ORH

I.

 

   

II.

 

III.

IV.

V.

VI.

     

VII.

     

VIII.

     

IX.

   

X.

 

     

XI.

         

 

A mindenkor hatályos TVSZ megtalálható a Központi Tanulmányi Hivatal oldalán.

BME TVSZ

               kontur logo