Szabályzat

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti és Működési rendje (BME SZMR) az Egyetem legfőbb szabályzata, amely meghatározza az Egyetem Alapító Okiratában megjelölt alaptevékenységeivel összefüggő tudományszervezési, szervezetalakítási, képzési, gazdálkodási, intézményfejlesztési és nemzetközi tevékenységekre vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

A BME SZMR tartalma:

  1. Általános rendelkezések
  2. Az Egyetem testületei
  3. Az Egyetem vezetői
  4. Az Egyetem hallgatói és azok szervezetei
  5. Az Egyetem foglalkoztatottjai és érdekképviseletei
  6. Az Egyetem szervezeti felépítése
  7. Az Egyetem működése

 

A BME SZMR hallgatók szempontjából legfontosabb része a IV. fejezet: Az Egyetem hallgatói és azok szervezetei, amely összefoglalja a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapvető jogait és kötelezettségeit. A IV. fejezetben foglalt rendelkezések elfogadásakor, módosításakor, valamint hatályon kívül helyezésekor a HDÖK egyetértési jogot gyakorol, így a hallgatók nélkül nem módosítható. 

A BME SZMR alább érhető el:

BME SZMR

 

               kontur logo