Beszámolók

A GHK minden tagja a HÖK ASZ 23.§ (10) bekezdése alapján havi rendszerességgel beszámolót készít az adott időszakban végzett munkájáról. A beszámoló tartalmazza a rendes és rendkívüli üléseket, bizottsági üléseket és egyéb eseti jelleggel összehívott üléseket, valamint a GHK tagjainak egyéni tevékenységeit, és az ezekért járó ösztöndíjat.

Rövidítések, általános tudnivalók

 

A beszámolók alább tekinthetők meg évek szerinti bontásban.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

               kontur logo