Gólya

A beiratkozásra minden félévben a regisztrációs héten van lehetőség, ekkor létesítesz hallgatói jogviszonyt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. A beiratkozás előtt mindenképp végezd el a kezdeti teendőket!

A beiratkozás menete

A 2020/21-es tanév őszi félévétől kezdődően a beiratkozás nagyrészt online formában, a NEPTUN rendszeren keresztül történik. A beiratkozás menete a következő:

 1. A személyes adatok ellenőrzése. A személyes adataidat a NEPTUN rendszerben a “Saját adatok” / “Személyes adatok” felületen érheted el. Amennyiben nem adtad még meg a TAJ számodat és adóazonosító jeledet, úgy ezt az “Adatmódosítás” gombra kattintva pótolhatod.  A bankszámlaszám a “Pénzügyek” / “Beállítások” felületen adható meg.
 2. Bejelentkezés. Amennyiben még nem jelentkeztél be aktív vagy passzív félévre, úgy ezt a NEPTUN rendszerben az “Ügyintézés” / “Beiratkozás, Bejelentkezés” menüpontban teheted meg. 
 3. Beiratkozási lap letöltése. A beiratkozási lap a NEPTUN rendszer “Információ” / “Általános nyomtatványok” menüpontjában tölthető le. A beiratkozási lapon lévő adatokat érdemes ellenőrizni.
 4. Beiratkozási lap hitelesítése. A beiratkozási lapot az ügyfélkapun keresztül elérhető AVDH szolgáltatás segítségével szükséges hitelesíteni.
 5. Beiratkozási kérelem leadása. A beiratkozási folyamat elindításához a NEPTUN rendszerben az “Ügyintézés” /  “Kérvények” menüpontban a 100 Beiratkozási kérelmet szükséges leadni. A kérvényhez csatolni kell a hitelesített beiratkozási lapot.  

Amennyiben nem rendelkezel ügyfélkapuval vagy nem szeretnél élni az elektronikus beiratkozás lehetőségével, úgy számodra biztosít a KTH személyes ügyintézést. Ennek menete a következő: 

 1. Az igény jelzése. A 100 Beiratkozási kérelem leadása során jelezd a személyes beiratkozásra vonatkozó igényedet. A kérvény mellékleteként a kinyomtatott és kézzel aláírt beiratkozási lap szkennelt példányát töltsd fel.
 2. Személyes megjelenés. A kérvény leadását követően a regisztrációs héten a megjelölt beiratkozási időpontban személyesen kell majd bemenned a KTH-ba. A személyes ügyintézéshez a beiratkozási lap aláírt példányát szükséges magaddal vinned kettő példányban.

Személyesen bemutatandó dokumentumok

A kérvény leadását követően a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) munkatársai ellenőrzik a benyújtott kérelmet. Az ellenőrzés után két eset elképzelhető:

 1. Személyes bemutatás szükséges. Ha rendelkezel olyan dokumentummal, ami a felvételi eljárásban figyelembe lett véve, de nem közhiteles, úgy azt a KTH által közölt időpontban személyesen szükséges bemutatnod. A személyes bemutatásra a dokumentum eredeti és egy másolt példányát szükséges magaddal vinned.
 2. Személyes bemutatás NEM szükséges. Amennyiben nem rendelkezel személyesen bemutatandó dokumentummal, úgy nem szükséges személyesen megjelenned a KTH-ban.

A személyesen bemutatandó dokumentumokról a KTH munkatársai a NEPTUN rendszerben keresztül minden esetben értesít majd.

A személyes bemutatást a regisztrációs héten egy erre a célra kijelölt időpontban, a Központi Tanulmányi Hivatalban (R épület) kell megtenni.

Finanszírozási forma szerinti különbségek

Attól függően, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában kezded meg egyetemi tanulmányaidat, különböző feltételeket kell elfogadnod a beiratkozás során.

Állami ösztöndíjas finanszírozási forma

Az állami ösztöndíjas képzésre beiratkozó hallgatók a beiratkozási lap hitelesítésével együtt elfogadják a hallgatói nyilatkozatot, azaz nyilatkoznak az állami ösztöndíjas képzés törvényben előírt feltételeinek vállalásáról. Ezek a feltételek a következők:

 1. A hallgató köteles hazai munkaviszony keretén belül ledolgozni az állami ösztöndíjas féléveinek megfelelő időtartamot az oklevél megszerzését követően 20 éven belül. 
  • Egy szemeszter 150 ledolgozandó munkanapnak felel meg.
  • Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt a feltételt, úgy köteles a tandíj inflációval megnövelt összegét visszafizetni.
 2. A hallgató köteles a képzés idejének másfélszeresén belül oklevet szerezni.
  • A gépészkari alapképzéseken (BSc) ez 7+4, azaz 11 félévet, míg a gépészkari mesterképzéseken (MSc) 4+2, azaz 6 félévet jelent.
  • Amennyiben  a hallgató nem teljesíti ezt a feltételt vagy oklevél szerzés nélkül szakítja meg a képzését, úgy az elhasznált állami ösztöndíjas féléveivel megegyező időtartamra szóló rövid határidejű munkavállalási kötelezettsége keletkezik. (Amennyiben ezt nem teljesíteni, úgy a képzés költségének felét köteles visszafizetni a hallgató.)
 3. A hallgató az első állami ösztöndíjas féléve után megszakíthatja a képzését anélkül, hogy munkaviszony fenntartási vagy visszatérítési kötelezettsége keletkezne.
Önköltséges finanszírozási forma

Az önköltséges finanszírozású képzésre beiratkozó hallgatók a beiratkozás során a képzési szerződést fogadják el. Az önköltséges finanszírozási formában beiratkozó hallgatóknak a következő lépéseket kell még megtenniük a beiratkozás során:

 1. Képzési szerződés letöltése. A képzési szerződést a NEPTUN rendszer “Információ” / “Általános nyomtatványok” menüpontban érhető el. A képzési szerződésen lévő adatokat érdemes ellenőrizni.
 2. Képzési szerződés hitelesítése. A képzési szerződést az ügyfélkapun keresztül elérhető AVDH szolgáltatás segítségével vagy a korábban ismertetett személyes ügyintézési módon szükséges hitelesíteni.
 3. Képzési szerződés feltöltése. A képzési szerződést csatolmányként szükséges mellékelni a 100 Beiratkozási kérelemhez.

Pótbeiratkozás

Amennyiben nem adod le a regisztrációs hét végéig a 100 Beiratkozási kérelem kérvényt a korábban kifejtett mellékletekkel, úgy pótbeiratkozáson kell részt venned.

 • A pótbeiratkozás 5.500 Ft különeljárási díj ellenében tehető meg.
 • Határidők:
  • A 2. oktatási hét végéig történő pótbeiratkozás esetén a hallgató az adott félévre aktív és passzív státusszal is bejelentkezhet.
  • A 3. oktatási héttől október/március 14-ig történő pótbeiratkozás esetén a hallgató csak passzív félévre jelentkezhet be.
  • Az október/március 14. utáni időszakban a beiratkozás már nem lehetséges, a hallgatónak újból részt kell vennie a felvételi eljárásban.

               kontur logo

Elérhetőségeink

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészkari Hallgatói Képviselet

Cím:
1111 Budapest, Irinyi József utca 1-17.

Telefon (hétköznap 16:00 - 20:00):
Általános ügyek:
+36 30 / 759 4147

Szociális, kollégiumi ügyek:
+36 20 / 224 - 4139

Ügyelet

Szorgalmi időszakban

Hétfő

18:00-19:00

Kedd

18:00-19:00

Szerda

18:00-19:00

Csütörtök

16:00-17:00

Vizsgaidőszakban

Hétfő

18:00-19:00

Kedd

17:00-18:00

Szerda

18:00-19:00

Csütörtök

16:00-17:00

Kapcsolat

Általános ügyek
info@ghk.bme.hu

Tanulmányi ügyek
tanulmanyi@ghk.bme.hu

Kollégiumi ügyek
kollegium@ghk.bme.hu

Szociális ügyek
szoc@ghk.bme.hu

Ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyek
osztondij@ghk.bme.hu

Nemzetközi ügyek
international@ghk.bme.hu