Gólya

A beiratkozásra minden félévben a regisztrációs héten van lehetőség, ekkor létesítesz hallgatói jogviszonyt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel. A beiratkozás előtt mindenképp végezd el a kezdeti teendőket!

A regisztrációs héten a tankörvezetővel és tankörtársaiddal érkezz meg pontosan az előre meghirdetett terembe. Amennyiben nem tudsz részt venni személyesen, meghatalmazás útján más is leadhatja a szükséges dokumentumokat (ehhez a KTH honlapján az E-ügyintézés menüpont alatt tudsz formanyomtatványt nyomtatni). Bővebb információt a KTH oldalán találsz. Kérlek, hogy figyelmesen olvasd el, hogy miből szükséges eredeti/fénymásolt/mindkét példányt hoznod!

A beiratkozáshoz feltétlenül hozd magaddal a következőket:

 1. a Neptunból két példányban kinyomtatott Beiratkozási lapot
 2. a Neptunból két példányban kinyomtatott Képzési szerződést, amennyiben Önköltséges hallgató vagy (tehát nem állami ösztöndíjas)
 3. a felvételi határozatot
 4. személy azonosításra alkalmas okmány fénymásolata
 5. lakcímkártya fénymásolata
 6. a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti és fénymásolt példányát
 7. a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát
 8. felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti és fénymásolt példányát (érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány)
 9. TAJ kártyát, adóigazolványt, bankszámlaszámot
 10. kék tollat

A beiratkozás során szükséges aláírnod a Nyilatkozatot, amennyiben állami ösztöndíjas hallgatóként szeretnéd megkezdeni a tanulmányaidat, amiben el kell fogadnod, hogy

 • a képzés idejének másfélszeresén belül oklevelet szerzel (Képzési idő: BSc-n 7, MSc-n 4 félév. A 7 félév másfélszeresét felfelé kerekítik, így BSc-n 11, MSc-n 6 félév alatt kell oklevelet szerezni.)
 • ha ezen az időn belül nem szerzed meg az oklevelet, akkor a képzés költségének 50%-át vissza kell fizetned
 • ha az egyetem befejezése után 20 éven belül nem dolgozod le a képzés idejének megfelelő időtartamot, akkor a tandíj inflációval megnövelt összegét kell visszafizetned (egy szemeszter, vagyis 5 hónap 150 ledolgozandó munkanapnak felel meg, és amennyit ebből ledolgozol, annyival kevesebbet kell fizetned).

               kontur logo