Szociális

Az Alaptámogatás egy egyszeri szociális alapú juttatás, melyre azok a hallgatók jogosultak, akiknél mindhárom feltétel teljesül az alábbiak közül:

 1. az adott képzési szinten első aktív, állami ösztöndíjas félévüket kezdik, 
 2. elérik az adott időszak Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárát,
 3. I. vagy II. rászorultsági kategóriába sorolhatóak.

 

Az I. rászorultsági kategóriába tartozik az a pályázó, aki:

 • árva
 • halmozottan hátrányos helyzetű
 • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él
 • nagycsaládos
 • családfenntartó

 

A II. rászorultsági kategóriába tartozik az a pályázó, aki:

 • félárva
 • hátrányos helyzetű
 • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg

 

A rászorultsági kategóriákba sorolt körülmények a BME TJSZ 3. számú mellékletében találhatóak. 
Az Alaptámogatás elnyeréséhez szükséges a MŰEPER felületén az adott időszakban a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat hiánytalan leadása, illetve a személyes bemutatáson való részvétel.

Az Alaptámogatás összege az Egyetem Gépészmérnöki karán:

 • BSc képzés esetén a hallgatói normatíva 50%-a,
 • MSc képzés esetén a hallgatói normatíva 75%-a.

 

A pályázat sikeres benyújtásához a következő források elérhetők:

ESZB

MŰEPER