Hallgatói képviseleti zárthelyi

A „HK ZH” egy olyan, három részből álló zárthelyi dolgozat, amelyet a nyolc kar hallgatói képviselői írnak meg minden tanévben. A zárthelyi dolgozatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) szervezi a Kari Hallgatói Képviseletek (KHK) számára, így a zárthelyi megírása kötelező minden mandátummal rendelkező képviselő és tanácskozási jogú tag számára.

A HK ZH 3 részre bontható melyek a következők:

 1. Általános rész (kezdő, illetve haladó)
 2. Specifikus rész (alap, illetve referensi)
  1. Oktatás tématerület
  2. Pályázat tématerület
  3. Szociális tématerület
  4. Kollégiumi tématerület
  5. Gazdaság tématerület
  6. Vezetői tématerület
 3. Csoportmunka

1. Általános rész

Az általános részben 2 különböző nehézség különböztethető meg, az egyik a kezdő, míg a másik a haladó kategória. 

Kik írnak haladó általános részt?
A haladó kategóriát a KHK elnökök, alelnökök, elnökhelyettesek, EHK-delegáltak, és az összesen legalább 2 éves időtartamban mandátummal (szavazati joggal) rendelkező képviselők alkotják.

Kik írnak kezdő általános részt?
Mindenki, aki számára még nincs előírva a haladó szintű általános rész megírása.

A számonkért szabályzati lista a cikk végén található kategóriákra és részekre bontva.

2. Specifikus rész

A specifikus rész az általános részhez hasonló módon alap és referesi szintre bontható. 

Kik írnak referensi specifikus részt?
Minden KHK adott területi referense, így itt tématerületenként legfeljebb 8 személy írja meg azt a nehézségi szintű zárthelyi dolgozatot.

Kik írnak alapszintű specifikus részt?
Mindenki, aki az adott tématerület után érdeklődik, azonban egyet minden képviselőnek választania kell. Továbbá az alapszintű specifikus részt az adott tématerületből a területi referensek is megírják, az Ő eredményüket külön, a referensi résszel együtt vizsgálják utat adva ezzel az érdeklődőknek a helyezés eléréséhez.

Külön csoportot alkottak a KHK elnökök és az EHK-delegáltak, akiknek vezetői szintű HK ZH-t kellett írniuk (kivételt képezhet ez alól, amikor az érintett képviselő egyben referensi pozícióba is van). A vezetői szintű zárthelyi dolgozat az összes tématerület ismeretét követeli meg

A számonkért szabályzati lista a cikk végén található tématerületekre bontva.

3. Csoportmunka

A csoportmunka során együtt kell dolgozni a Kari Hallfatói Képviseletnek a feladatok megoldása során. A feladatok a mindennapi tevékenységeihez kapcsolódóak, mint például hallgatói levelek megválaszolása, szociális pályázat elbírálása, egy nyári tábor gazdasági megszervezése, vagy akár a kollégiumi férőhely osztás azonban itt bármilyen egyéb feladat is előkerülhet. A feladatok kiosztása után a rendelkezésünkre álló idő alatt a legjobb tudásunk szerint kellett elvégezni a feladatokat, megoldani a felmerülő problémákat valamint vezényelni a Képviseletet a precíz és gyors feladatmegoldás érdekében.


Szabályzati lista

A szabályzati listát minden évben az EHK által felállított Összeállító Bizottság határozza meg, így bármelyik évben változhat, illetve a korábbi években sem volt tökéletesen ugyanaz a szabályzati lista tartalma. Ennek okán a cikkben általános érvényűen soroljuk fel a korábbi évek tapasztalatai alapján 2024-es évre vonatkozóan a szabályzati listát a teljesség igénye nélkül.

Általános: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ), HÖK alapszabály (HÖK ASZ), BME Szervezeti és Működési Rend (SZMR), BME Felvételi Követelmények 2024, 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.), Celebek és Általános Ismeretek.

Specifikus rész

 • Oktatás: Az oktatási résznél nagyobb szerepet kap a TVSZ, a TJSZ 2. számú melléklete, az Nftv. és a BME felvételi követelményei. Továbbá kiegészül bizonyos Rektori és Kancellári közös Utasítással (RKKU), mint például a 6/2023 RKKU A Testnevelés kurzusainak meghirdetéséről, 9/2019 RKKU Fizetési kedvezmény, 17/2009 RKKU Nyelvoktatás. A referensi részben előkerül a 9/2018 RKKU OHV ügyrend, a BME Felvételi Szabályzat és a korábban már említett szabályzatok áthatóbb módon.

 • Pályázat: A pályázati résznél nagyobb szerepet kap a TJSZ, a TVSZ jogorvoslatokra vonatkozó részei és az Nftv. Kiegészülve a referensi részben számonkért teljes TJSZ-el, a dokumentáció készítésre és pályázatok kiírására vonatkozó szabályokkal. Továbbá itt számonkérésre kerül a MŰEPER rendszerének átható kezelői ismerete is.

 • Szociális: A terület számára a TJSZ 3. számú melléklete és a szabályzat törzsszövege a fő témakör, kiegészülve a  TVSZ jogorvoslatokra vonatkozó részeivel, a 9/2019 RKKU Fizetési kedvezménnyel és a HÖK ASZ 6. mellékletével. A referensi részben további elvárt tudás az ESZB ügyrendje, a bírálói vizsga lebonyolítása kapcsán készült dokumentumok és a 51/2007 Korm. rendelet is

 • Kollégiumi: A területen olyan szabályok kerülnek számonkérésre, mint például a Koli KU - 14/2023. számú kancellári utasítás, a KFSZ - 6/2023. (XII. 11.) igazgatói utasítás vagy a KFP - 7/2023. (XII. 11.) igazgatói utasítás. Ide tartozik még a TVSZ jogorvoslatokra vonatkozó részei is, valamint a TJSZ áthatóbb ismerete. A referensi tész továbbá kiegészül a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás átható ismeretével illetve a vezetőmentorok és mentorok pályázati kiírásával a KEFIR átható kezelői ismeretei mellett.

 • Gazdaság: A gazdasági területen a Támogatási Rend, a MŰHAL működésének és a rendezvényigénylők működésének átható ismeretére van szükség a nyomtatási igénylések folyamatának ismerete mellett. A referensi rész kiegészül továbbá MŰHASZ felé és részéről támasztott ügymenetek valamint az NKOH útmutató rendezvényszervezéshez átható ismeretével.

Vezetői: A vezetői specifikus résznél található a legbővebb számonkért szabályzat ismereti lista a választható részek közül. A vezetői részben közel minden eddig említett szabályzat ismerete szükséges kiegészülve a teljes Hallgatói és Doktorandusz Alapszabállyal, az SZMR és az egyetem szervezeti felépítésének átható ismeretével.


A HK ZH-n elért összesített és egyéni helyezéseket a GHK a szívügyeként éli meg, hiszen a magabiztos szabályzatismeret kiváló alapot nyújt a fenntartható és eredményes hallgatói érdekképviselethez. Az itt található linken keresztül megtekinthető, hogy a korábbi évek során milyen helyezéseket értek el a GHK egyes képviselői!


A GHK a 2024-ben megrendezett HK ZH tudásfelmérőn az eredmények összesítése alapján 72.63%-os teljesítményt nyújtott és így I. helyezést ért el. 

Az egyéni eredmények:

 • Általános (kezdő): Láng Dorottya (I. helyezés), Tóth Zoltán (II. helyezés)
 • Általános (haladó): Agócs Norbert (I. helyezés), Kelle Gergő (III. helyezés)
 • Vezetői terület: Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Kesjár Andor (I. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Kelle Gergő (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Babai András (III. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Szász Zsolt (III. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Tóth Zoltán (II. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Láng Dorottya (I. helyezés)
 • Kollégiumi terület (alap): Sándor Alexandra (III. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Horváth Mátyás (II. helyezés)
 • Gazdasági terület (referens): Odus Máté (I. helyezés)

A GHK a 2023-ban megrendezett HK ZH tudásfelmérőn az eredmények összesítése alapján 77%-os teljesítményt nyújtott és így I. helyezést ért el. 

Az egyéni eredmények:

 • Általános (kezdő): Láng Dorottya (I. helyezés), Szász Zsolt (II. helyezés)
 • Általános (haladó): Szilvási Márton (I. helyezés)
 • Vezetői terület: Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Facskó Vince (II. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Kelle Gergő (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Nyilas Zoltán (II. helyezés), Szász Zsolt (III. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Szilvási Márton (I. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Láng Dorottya (I. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Tóth Dániel (II. helyezés)
 • Kollégiumi terület (referens): Fülöp Gergely (III. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Horváth Mátyás (III. helyezés)
 • Gazdasági terület (referens): Pogácsás Panna (I. helyezés)

A GHK a 2022-ben megrendezett HK ZH tudásfelmérőn az eredmények összesítése alapján 68%-os teljesítményt nyújtott és így II. helyezést ért el. 

Az egyéni eredmények:

 • Általános (kezdő): Gulácsi Zsombor Lajos (III. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Kelle Gergő (I. helyezés), Gulácsi Zsombor Lajos (III. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Szász Zsolt (III. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Szilvási Márton (I. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Landor Liliána (III. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Farkas Szidónia (I. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Pogácsás Panna (I. helyezés)
 • Gazdasági terület (referens): Mészáros Zita (III. helyezés)

A GHK a 2021-ben megrendezett HK ZH tudásfelmérőn az egyéni eredmények összesítése alapján I. helyezést ért el.

Az egyéni eredmények:

 • Általános (kezdő): Szilvási Márton (I. helyezés), Kelle Gergő (III. helyezés)
 • Általános (haladó): Agócs Norbert (I. helyezés), Farkas Szidónia (III. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Facskó Vince (I. helyezés), Kelle Gergő (II. helyezés), Gulácsi Zsombor (III. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Szilvási Márton (I. helyezés), Szász Zsolt (II. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Endrész Roland (III. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Landor Liliána (I. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Farkas Szidónia (I. helyezés)
 • Kollégiumi terület (alap): Lévai Imre (I. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Pogácsás Panna (I. helyezés)

A GHK a 2020-ban megrendezett HK ZH tudásfelmérőn az egyéni eredmények összesítése alapján II. helyezést ért el.

Az egyéni eredmények:

 • Oktatási terület (alap): Agócs Norbert (I. helyezés), Hepp Ádám (III. helyezés),
 • Oktatási terület (referensi): Tóth Ákos (III. helyezés)
 • Juttatási terület (alap): Bányász Gáspár (I. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Tóth Levente (II. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Richter Kristóf (I. helyezés)
 • Gazdasági terület (referensi): Lukács Bálint (II. helyezés)

*A HK ZH specifikus részében ebben az évben még a pályázat, szociális és kollégiumi terület alap szint összevontan, juttatási területként szerepel.