Szabályzat

A Gépészmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata (GPK HÖK SZMSZ) a HÖK Alapszabállyal összhangban a BME-GPK hallgatóira vonatkozó legfőbb szabályzat, amely összefoglalja a GPK HÖK jogait és kötelezettségeit.

 

A GPK HÖK SZMSZ tartalma:

 1. GPK HÖK felépítése, jogai, feladatai
 2. Kari Hallgatói Szavazás és Fórum
 3. Tisztújítás
 4. GHK felépítése, hatásköre, működése
 5. GPK HÖK lapja

 

A GPK HÖK SZMSZ mellékletei:

 1. Etikai Szabályzat
 2. A Gépészkari Hallgatói Képviselet Ügyrendje
 3. A Gépészkari Hallgatói Képviselethez kapcsolódó feladatkörök
 4. A Gépészkari Hallgatói Képviselethez elérhetőségei és információs csatornái
 5. A Tanácsadó Testület Szervezeti és Működési Szabályzata
 6. A Kari Rendezvény Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
 7. A Külső Partnerkapcsolati Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A GPK HÖK SZMSZ és mellékletei alább érhetők el:

GPK HÖK SZMSZ
1. sz. melléklet: Etikai szabályzat
2. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselet Ügyrendje
3. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselethez kapcsolódó feladatkörök
4. sz. melléklet: A Gépészkari Hallgatói Képviselet elérhetőségei és információs csatornái
5. sz. melléklet: A Tanácsadó Testület Szervezeti és Működési Szabályzata
6. sz. melléklet: A Kari Rendezvény Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata
7. sz. melléklet: A Külső Partnerkapcsolati Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

 

A GPK SZMSZ-t a GHK terjeszti elő és azt a Kari Tanács, illetve EHK előzetes jóváhagyását követően a GPK HÖK szavazás útján fogadja el.

               kontur logo