Képviselet

Gazdasági Bizottság
Pogácsás Panna, Agócs Norbert

Kari Kreditátviteli Bizottság
Kelle Gergő

Oktatási Bizottság
Agócs Norbert, Kelle Gergő

Kari Tanulmányi Bizottság
Facskó Vince, Kelle Gergő, Nemoda Milán
Póttagok:
Agócs Norbert, Gulácsi Zsombor Lajos, Lévai Imre

Kari Tudományos Diákköri Bizottság
Agócs Norbert, Szász Zsolt

Doktori Tanulmányi Bizottság
Pálya Zsófia (PhD)

Tudományos Bizottság
Pogácsás Panna
Pálya Zsófia (PhD)

Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács
Pálya Zsófia (PhD)

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsa
Pálya Zsófia (PhD)

Kari Fegyelmi Bizottság
Agócs Norbert, Fülöp Gergely

Kari Informatikai Bizottság
Beyer-Dóczy András, Gulácsi Zsombor

Szakfelelősök, Szakbizottságok
Energetikai Szakfelelős, Energetikai Mérnökképzés Szakbizottsági tag: Lévai Imre
Ipari termék és formatervező Szakfelelős, Terméktervező Mérnökképzés Szakbizottsági tag: Láng Dorottya
Mechatronika Szakfelelős, Mechatronika Mérnökképzés Szakbizottsági tag: Facskó Vince
Gépész Szakfelelős, Gépészmérnök Képzés Szakbizottsági tag:  Kelle Gergő és Odus Máté (tanácskozási jogú tag)
Épületgépészeti és gépészeti eljárástechnika Szakfelelős: Kelle Gergő
Gépészeti modellezés Szakfelelős: Kelle Gergő

Kari Tanács Tagjai

Agócs Norbert
Facskó Vince
Fülöp Gergely
Kelle Gergő
Lévai Imre
Lukács Bálint
Pogácsás Panna
Pálya Zsófia (PhD)

Tanszéki Kapcsolattartók
A GHK tanszéki kapcsolattartói minden tanszék esetében a Kari Tanulmányi Bizottság három hallgató tagja, név szerint:
Facskó Vince
Kelle Gergő
Nemoda Milán

               kontur logo