A Szavazási Bizottság összeszámolta a Tanulmányi ösztöndíj osztási opciók támogatásáról szóló hallgatói szavazás keretein belül leadott szavazatokat, amelyet a HÖK ASZ 18. § (16) alapján érvényesnek és eredményesnek ítélt meg. A következő eredmény szültett:

Opció

Megnevezés

Igen szavazat

Nem Szavazat

Igen szavazatok arány

A

Szakonként, kreditenként, azonos maximális ösztöndíj

477

411

53,7 %

B

Szakonként, kreditenként, változó maximális ösztöndíj

474

389

54,9 %

C

Szakonként, eloszlásfüggvény alapján

424

429

49,7 %

D

Szakonként, lineáris függvény alapján

308

544

36,2 %

Ezek alapján a Szavazási Bizottság megállapítja, hogy a szavazás során az A és B opció esetén az igen szavazatok aránya elérte a támogatottsághoz szükséges 50%-ot.

Szavazás jegyzőkönyve

A gépészmérnöki, energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakokon egy úgynevezett közbenső választási eljárásban a negyedik félév végén lehetőségetek van több specializáció közül választani. Ennek a mikéntjéről a következőkben olvashattok.

A specializáció választás általános feltételei

Az egyes specializációkra akkor jelentkezhettek, ha

 • eredményesen teljesítettétek a Matematika szigorlatot,
 • legalább 90 teljesített kredittel rendelkeztek és
 • teljesítitek az adott specializációhoz tartozó kritériumokat.

A specializációk bemutatkozásai

A specializációkat gondozó tanszékek szokásosan idén is megtartják a bemutatkozó foglalkozásokat. A bemutatkozás egyes specializációkon eltérő módon kerülhet megszervezésre, így kísérjétek figyelemmel a GPK honlapját.

A specializációválasztás menetrendje

A specializációkra minden esetben a NEPTUN-ban kell jelentkezni. A jelentkezési felületet az Ügyintézés / Modul választás menüpont alatt találjátok. A jelentkezéshez fontos időszakok:

 • Jelentkezési időszak: 2023. június 12. 8:00 – július 14. 20:00 óráig
 • Az eredmények közzététele a kari honlapon: 2023. július 19-ig.
 • Jogorvoslati szakasz: 2023. július 15-31. között

Egyéb tudnivalók

Az egyes specializációk pontszámításáról, illetve kritériumairól a GPK weboldalán tudtok bővebben tájékozódni. A táblázatok pontszámítás oszlopában található jelölések jelentései:

 • HSÁ – Halmozott súlyozott tanulmányi átlag (avagy: Kumulált súlyozott tanulmányi átlag)
 • KTÁ – A specializációhoz szükséges kritériumtantárgyak eredményeinek számtani átlaga

A saját halmozott súlyozott tanulmányi átlagotokat a NEPTUN-ban a tanulmányok / tanulmányi átlagok menüpont alatt meg tudjátok nézni. Itt kumulált súlyozott tanulmányi átlag néven láthatjátok.

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A BME más EELISA egyetemekkel együttműködve rendezvénysorozatot szervez, az EELISA Days-t.

Az esemény célja, hogy bemutassa az EELISA közösségeket az Egyetemünkön. A konferencia alatt több kar professzora szolgál praktikus tippekkel és ismertetik az újonnan megalakult közösségek céljait. Továbbá szó lesz a BME nemzetközi kapcsolatépítéséről és a jövőbeli eseményekről, amelyben a hallgatók részt vehetnek.

A konferencia magyar és angol nyelven zajlik, hazai és külföldi hallgatókkal, résztvevőkkel.

Időpont: 2022. november 17. 14:00 - 17:00 

Regisztráció:
https://regisztracio.bme.hu/bme_eelisa_day_20221117 

További információkat a BME honlapján olvashattok:
https://www.bme.hu/.../Uj_szakmai_kozossegek_es...

Az alapképzési szakok jelenleg hatályos mintatantervei 2016-ban lettek felülvizsgálva és átdolgozva. A Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) szerint a mintatanterveket minden 5. évben felül kell vizsgálni, így a 2021. évben összegyűjtöttük a hallgatók véleményét az alapképzési szakok mintatantervének felülvizsgálatához.

Hallgatói kérdőív

A hallgatói vélemények felméréséhez elkészítettük minden alapszakhoz egy-egy specifikus kérdőívet, amely keretein belül a hallgatók véleményt formálhattak a jelenlegi képzésről, a mintatantervről és a tantárgyakról.

Kérdőív kitöltöttsége

Az kérdőívek a 2017/18. tanév őszi félévben bevezetett tanterv szerint tanuló összes jelenlegi és végzett hallgatónak elküldtük. Az elégedettségi felmérés az anonimitás biztosítása mellett történt a 2021/22. tanév őszi félévében. A célcsoportban lévő 2693 fő érintett alapszakos hallgató közül 1563 fő töltötte ki részben vagy egészben kérdőívet.

A kitöltöttség szakos bontásban:

 • Energetikai mérnöki alapszakon 194 fő;
 • Gépészmérnöki alapszakon 786 fő;
 • Mechatronikai mérnöki alapszakon 406 fő;
 • Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszakon 177 fő töltötte ki.

A végzett hallgatók közül 241 fő, valamint a jelenleg tanuló hallgatók közül 1322 fő, azaz összesen a megkérdezett hallgatók 58%-a töltötte ki a kérdőívet.

Mintatantervek kialakítása

A mintatantervek kialakítására vonatkozó szabályokat az Nftv., a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ), valamint a Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) tartalmazza. Néhány fontosabb előírás alább olvasható:

 • A tantervre vonatkozóan átlag maximum 26 kontaktóra / hét.
 • Legalább 7 féléves képzések esetén az utolsó félévben nem szerepelhet mintatanterv szerint vizsgás tantárgy.
 • A 7 féléves alapképzés mintatanterve összesen 210 kreditpont kell legyen.
 • Egy félévben legfeljebb 4 vizsga és/vagy szigorlat kerülhet előírásra mintatanterv szerint.
 • Természettudományos alapismeretek minimum 35 és maximum 50 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • Gazdasági és humán ismeretek minimum 14 és maximum 30 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • Szakmai ismeretek minimum 70 maximum 105 kreditpont mértékben kell szerepeljen a mintatantervben.
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték 10 kredit.
 • A szak orientációja gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki és energetikai mérnöki alapképzés esetén kiegyensúlyozott kell legyen, ami 40-60 százalékos arányt jelent elméleti és gyakorlati jelleg közt.
 • A szak orientációja az ipari termék- és formatervező alapképzés esetén gyakorlatorientált kell legyen, ami 60-70 százalékos arányt jelent elméleti és gyakorlati jelleg közt.

A hallgatói kérdőív jelentés

A Gépészkari Hallgatói Képviselet tagjai részt vettek a különféle kari bizottságok és Képzési Szakbizottságok ülésein, ahol a kérdőív kiértékelése alapján a hallgatók véleményét és érdekeit képviselték. A hallgatói kérdőívből egy átfogó jelentés készült, amelyet minden Képzési Szakbizottság tárgyalt, így a mintatantervek kialakítása során figyelembevételre került.

Az elkészült hallgatói kérdőívről szóló jelentés az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthető meg.

jelentés

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén továbbra is kereshettek minket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen.

Köszönjük mindenkinek, aki a kérdőív kitöltésével részt vett a mintatanterv-felülvizsgálatban!

A gépészmérnöki, energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakokon egy úgynevezett közbenső választási eljárásban a negyedik félév végén lehetőségetek van több specializáció közül választani. Ennek a mikéntjéről a következőkben olvashattok.

A specializáció választás általános feltételei

Az egyes specializációkra akkor jelentkezhettek, ha

 • eredményesen teljesítettétek a Matematika szigorlatot,
 • legalább 90 teljesített kredittel rendelkeztek és
 • teljesítitek az adott specializációhoz tartozó kritériumokat.

A specializációk bemutatkozásai

A specializációkat gondozó tanszékek szokásosan idén is megtartják a bemutatkozó foglalkozásokat. A bemutatkozás egyes specializációkon eltérő módon kerülhet megszervezésre, így kísérjétek figyelemmel a GPK honlapját.

A specializációválasztás menetrendje

A specializációkra minden esetben a NEPTUN-ban kell jelentkezni. A jelentkezési felületet az Ügyintézés / Modul választás menüpont alatt találjátok. A jelentkezéshez fontos időszakok:

 • Jelentkezési időszak: 2022. július 1. 8:00 – július 10. 20:00 óráig
 • Az eredmények közzététele a kari honlapon: 2022. július 15-ig.
 • Jogorvoslati szakasz: 2022. július 16-31. között

Egyéb tudnivalók

Az egyes specializációk pontszámításáról, illetve kritériumairól a GPK weboldalán tudtok bővebben tájékozódni. A táblázatok pontszámítás oszlopában található jelölések jelentései:

 • HSÁ – Halmozott súlyozott tanulmányi átlag (avagy: Kumulált súlyozott tanulmányi átlag)
 • KTÁ – A specializációhoz szükséges kritériumtantárgyak eredményeinek számtani átlaga

A saját halmozott súlyozott tanulmányi átlagotokat a NEPTUN-ban a tanulmányok / tanulmányi átlagok menüpont alatt meg tudjátok nézni. Itt kumulált súlyozott tanulmányi átlag néven láthatjátok.

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

A Gépészmérnöki Kar a BME Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 165. § (2) bekezdése alapján pályázatot írt ki demonstrátori megbízásra.

A pályázatot a demonstrátori tevékenységgel érintett oktatási szervezeti egység vezetőjéhez kell benyújtani 2021. szeptember 8-ig. Pályázatot az nyújthat be, illetve demonstrátori megbízást az kaphat, aki megfelel a TVSZ 165. § (5) bekezdésében előírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a pályázó nevét, oktatási azonosítóját (TR azonosítóját);
 2. az ellátandó feladatokat, azon tantárgyat, amelynek oktatásában közreműködni szándékozik;
 3. a demonstrátor szakmai felügyeletét ellátó oktató nevét, beosztását, szervezeti egységét;
 4. a pályázó rövid, motivációs levelét (miért szeretne demonstrátori tevékenységet ellátni);
 5. a szakmai felügyeletet ellátó oktató ajánlását, aláírását;
 6. a pályázó aláírását.

A pályázatot ezen az űrlapon lehet benyújtani a tanszék vezetőjéhez.

A pályázatokat az oktatási szervezeti egység vezetője rangsorolja és ez alapján tesz javaslatot a demonstrátori megbízás kiadására. A demonstrátori tevékenységet a Gépészmérnöki Kar a mesterszakos felvételi eljárásban és a doktori felvételi eljárásban többletponttal elismeri.

A demonstrátori megbízásokat a dékán adja ki az első oktatási hét végén. A demonstrátorokra vonatkozó előírásokat a TVSZ VI. Fejezete tartalmazza.

A gépészmérnöki, energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakokon egy úgynevezett közbenső választási eljárásban a negyedik félév végén lehetőségetek van több specializáció közül választani. Ennek a mikéntjéről a következőkben olvashattok.

A specializáció választás általános feltételei

Az egyes specializációkra akkor jelentkezhettek, ha

 • eredményesen teljesítettétek a Matematika szigorlatot,
 • legalább 90 teljesített kredittel rendelkeztek és
 • teljesítitek az adott specializációhoz tartozó kritériumokat.

A specializációk bemutatkozásai

A specializációkat gondozó tanszékek szokásosan idén is megtartják a bemutatkozó foglalkozásaikat. A foglalkozások idén online módon lesznek megszervezve. Az egyes specializációkon eltérő módon kerülhet megszervezésre a bemutatkozás, így kísérjétek figyelemmel a GPK honlapját.

A specializációválasztás menetrendje

A specializációkra minden esetben a NEPTUN-ban kell jelentkezni. A jelentkezési felületet az Ügyintézés / Modulválasztás menüpont alatt találjátok. A jelentkezéshez fontos időszakok:

 • Jelentkezési időszak: 2021. június 28. 8:00 – július 9. 18:00
 • Az eredmények közzététele a kari honlapon: 2021. július 15-ig.
 • Jogorvoslati szakasz: 2021. július 16.-31.

Egyéb tudnivalók

Az egyes specializációk pontszámításáról, illetve kritériumairól a GPK weboldalán tudtuk bővebben tájékozódni. A táblázatok pontszámítás oszlopában található jelölések jelentései:

 • HSÁ – Halmozott súlyozott tanulmányi átlag (avagy: Kumulált súlyozott tanulmányi átlag)
 • KTÁ – A specializációhoz szükséges kritériumtantárgyak eredményeinek számtani átlaga

A saját halmozott súlyozott tanulmányi átlagotokat a NEPTUN-ban a tanulmányok / tanulmányi átlagok menüpont alatt meg tudjátok nézni. Itt kumulált súlyozott tanulmányi átlag néven láthatjátok.

Bármilyen kérdés esetén forduljatok hozzánk bizalommal a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

Tantárgyfelvétel

A korábbi gyakorlattól eltérően ebben a félévben a végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak vége idén 2020.09.04. (péntek) 23:59 lesz. Ez azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap nem lesz lehetséges a tantárgyfelvétel vagy tantárgyleadás. A határidő lejárta után a „018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési (NEM SAJÁT HIBÁS)” kérelem segítéségével lesz lehetőségetek változtatni az órarendeteken. A kérvény az első oktatási hét végéig 2020.09.14.-ig lesz elérhető.

KTH ügyintézés

A Központi Tanulmányi Hivatalban (KTH) a járványügyi helyzet miatt több félévkezdési teendő ügyintézésnek a módja megváltozott. Ezek közül a legtöbb hallgatót érintő teendők a KTH által kiadott igazolások kikérése és átvétele, illetve a diákigazolványok érvényesítése. Ezekkel kapcsolatban a KTH a következő kéréssel fordul a hallgatókhoz, hozzátok:

 • A KTH által kiadott igazolásokat (pl. Hallgatói jogviszony igazolás) a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényen keresztül kérjétek. Kérünk titeket, hogy emiatt személyesen ne menjetek be a KTH-ba. A kérvényt a Neptun rendszerben az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt találjátok.
 • Az első éves hallgatók régi, középiskolai diákigazolványa december 15.-ig érvényes. A felsőoktatásbeli diákigazolvány igénylését a Neptun rendszeren keresztül (a NEK azonosító megszerzése után) az Ügyintézés / Diákigazolvány igénylés menüpont alatt indíthatjátok el. Ideiglenes diákigazolványt a „066 Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás kérése” kérelem segítségével tudtok kérni. A kérvényt a Neptun rendszerben az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt találjátok. Kérünk titeket, hogy emiatt személyesen ne menjetek be a KTH-ba.
 • A felsőbb éves hallgatók a diákigazolványukat szintén december 15.-ig használhatják, amennyiben rendelkeznek vagy 2019/20/1 vagy 2019/20/2 félévi matricával. Azok számára, akik rendelkeznek ezen matricák egyikével, elengedő október elejétől bemennie a KTH-ba az idei félévi matricáját átvenni. Kérünk titeket, hogy emiatt szeptemberben személyesen még ne menjetek be a KTH-ba.

Kérünk titeket, hogy ezeket a járványügyi intézkedéseket fokozottan tartsátok be a saját, illetve a KTH munkatársai egészsége miatt. Amennyiben sürgős ügyintéznivalótok akadna, úgy kérünk titeket, hogy elsőkörben mindenképpen emailen (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) keresztül próbáljátok meg elintézni azt.

Megértéseteket köszönjük!

A Campus Mundi megpályázási időszaka elindult. A támogatást 2021. március 30-ig vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig lehet megpályázni az online felületen. A pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt.

A Campus Mundi pályázatot csak az erre a programra javasolt hallatók adhatják be. A javasoltak listáját az NKI által megosztott végleges eredmények táblázatában láthatjátok.

A pályázat feltételei:

 • min. 20 kredit teljesítése a mobilitás alatt,
 • legalább 4.5-ös ÖKKI (kumulált korrigált kreditindex),
 • aktív jogviszony,
 • elnyert Erasmus férőhely valamilyen fogadóintézményben.

A pályázati kiírás szerint ebben az időszakban végzősök és szintet váltó hallgatók nem pályázhatnak. Továbbá a TKA keretösszegének szűkössége miatt ebben az időszakban csak a konvergencia régiókban (Budapest és Pest megye kivételével az összes többi terület) tanuló vagy ott állandó lakcímmel rendelkező hallgatók pályázhatják meg az ösztöndíjat.

A kialakult helyzetre tekintettel a KTH-tól igényelhető igazolásokat (most: Törzslap) a 027-es neptun kérvénnyel tudjátok megigényelni. Az online dokumentum a kérvényhez lesz később csatolva. Ha valaki postai úton szeretné ezt megkapni, akkor az díjköteles.

A szaktanári ajánlás és intézményi jóváhagyás igazolás kitöltését először az adott szaktanárnak kell megcsinálnia és utána a kitöltött dokumentumot kell tovább küldeni Gali Diánának (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Tárgy: CM_intézményi_jóváhagyás), aki az intézményi jóváhagyást adja meg nektek.

Minden egyéb információt megtaláltok a Tempus Közalapítvány (TKA) weboldalán vagy az általunk készített és mellékelt összefoglalóban.

Bármilyen kérdés fordulhattok a TKA munkatársaihoz a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy hozzánk a megszokott Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül.

Campus Mundi összefoglaló

A Gépészmérnöki Kar és az Akadémiai Kiadó által 2017-ben közösen indított jegyzetprogram keretében immáron több mint 25 jegyzet érhető el a Kiadó MeRSZ okos könyvtárában, jegyzetelhető és idézhető formátumban. A kari tanakönyvek és jegyzetek ide kattintva érhetők el.

A 2016/17. tanév tavaszi félévében hirdetett Jegyzetírói ösztöndíj pályázatra beérkezett jegyzetek pedig itt érhetőek el:

Anyagszerkezettan 
Gép- és szerkezeti elemek 
Gépgyártástechnológia 
Matematika A2 
VEM alapjai

A megnyitáshoz szükséges jelszóért érdeklődj az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A Gépészmérnöki Kar és az Akadémiai Kiadó által 2017-ben közösen indított jegyzetprogram keretében immáron több mint 25 jegyzet érhető el a Kiadó MeRSZ okos könyvtárában, jegyzetelhető és idézhető formátumban. A kari tanakönyvek és jegyzetek ide kattintva érhetők el.

További cikkeink...

               kontur logo