Oktatás

A képzési tájékoztatókban és mintatantervi táblázatokban megtalálható minden a képzéssel kapcsolatos hivatalos információ.

Mit hol keressek?

A képzési tájékoztatókban a következő információk találhatók meg:

 • A szak alapvető jellemzői;
 • A képzés alapvető szerkezeti elemei;
 • A szak oktatásáért felelős tanszék neve;
 • A szakfelelős neve;
 • Kritériumkövetelmények;
 • Specializációk és jellemzői;
 • Záróvizsga tantárgyak.

A mintatantervi táblázatban a következő információk találhatóak meg:

 • A szakhoz tartozó közös tantárgyak;
 • A specializációhoz tartozó tantárgyak;
 • A tantárgyak ajánlott féléve;
 • A tantárgyak kimérete, kódja, kreditértéke, jellege, előkövetelményei;
 • A tantárgyfelelős oktatók neve;

A dokumentumok elérhetősége

A mindenkor hatályos képzési tájékoztatók, valamint a mintatantervek kezdési év szerinti bontásban a Gépészmérnöki Kar honlapján az alábbi linkeken érhetők el.

Alapképzési szakok

Mechatronikai mérnöki alapszak
Energetikai mérnöki alapszak
Gépészmérnöki alapszak
Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak

Mesterképzési szakok

Gépészmérnöki mesterszak
Gépészeti modellezés mesterszak (Mechanical Engineering Modelling)
Mechatronikai mérnöki mesterszak
Energetikai mérnöki mesterszak
Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszak
Ipari terméktervező mérnöki mesterszak

Közösségi oldalak

               kontur logo