A hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat,
a TJSZ 2. számú melléklete: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere,
valamint a TJSZ 3. számú melléklete: A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rendkívüli Szociális Ösztöndíj Pontozási alapelvei és Eljárásrendje az EHK oldalán érhetők el:

BME TJSZ

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) az Egyetemünk egyik legfontosabb szabályzata, amelynek célja, hogy szabályozza a hallgatók és oktatók egyes jogait és kötelezettségeit, valamint egy egységes keret biztosítása az oktatásban. 

A TVSZ a következő fejezetekből áll:

 1. Általános rendelkezések;
 2. A képzés szerkezeti és tartalmi keretei;
 3. A tanulmányok jogi keretei;
 4. A tanulmányi munka szervezése, a tanulmányi teljesítmény értékelése;
 5. A tanulmányok lezárása;
 6. Demonstrátorokra vonatkozó szabályok;
 7. Doktori képzés;
 8. Szakirányú továbbképzés;
 9. Tanulmányi és vizsgaügyek első fokon történő eljárásai;
 10. Hallgatói ügyek másodfokon történő eljárásai;
 11. Záró rendelkezések.

A TVSZ ismerete az Egyetem minden polgárának kötelező valamilyen mértékben. A következő táblázat foglalja össze, hogy kinek mit kell alaposan ismernia.

 

Fejezet

Hallgató

    HK    

 Oktató 

Tanulmányi felelős

 KTB tag  

ODH, ORH

I.

 

   

II.

 

III.

IV.

V.

VI.

     

VII.

     

VIII.

     

IX.

   

X.

 

     

XI.

         

 

A mindenkor hatályos TVSZ megtalálható a Központi Tanulmányi Hivatal oldalán.

BME TVSZ

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Alapszabálya, mellékletei és további információk az EHK oldalán találhatók

EHK

               kontur logo