Választás

 

A GHK a HÖK ASZ 18. § alapján Kari Hallgatói Szavazást hirdet a tanulmányi ösztöndíj osztási rendszer felülvizsgálatával kapcsolatban. A következő sorokban igyekszünk bemutatni a Szavazás során választható tanulmányi ösztöndíj osztási módszereket.
Az ösztöndíj osztási rendszerekben közös, hogy minden esetben törekedünk a következők betartására:

 • A tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók részesedési aránya, minden ösztöndíj osztási módszer esetében, szakonként megegyező legyen;
 • A felsőbbéves BSc, MSc, és MSc gólya hallgatók részesüljenek tanulmányi ösztöndíjban.

A felülvizsgálat célja

Célunk, hogy olyan tanulmányi ösztöndíj osztási rendszert alakíthassunk ki, ahol a részesedési arány változtatása nélkül tudjuk emelni a maximális tanulmányi ösztöndíjat.
A tanulmányi ösztöndíj keret esetében fontos kiemelni, hogy ez egy előre, a Nemzeti Felsőoktatási törvény által, az aktuális hallgatói létszám alapján meghatározott keret. Az alábbi javaslatokkal a rendelkezésre álló keret szétosztására kínálunk alternatív lehetőségeket, a keret egyik esetében sem több vagy kevesebb.

A maximális összeget meghatározó tényezők

 • Rendelkezésre álló keret
  Ezen saját hatáskörben módosítani nem tudunk, Nftv-ben szabályozott módon, a Magyar Államtól kapjuk meg ezt a fix, hallgatói létszámhoz kötött keretet.
 • Részesedési arány
  Értelemszerűen, ha kevesebb hallgató kapna tanulmányi ösztöndíjat, magasabb összegeket oszthatnánk ki. Azonban az alább vázolt osztásoknál a részesedési arányon a 2023/24/2-es félévhez képest nem módosítottunk.
 • Összegek eloszlása
  Ez azt jelenti, hogy adott tanulmányi ösztöndíj összegeket hány ember kap meg. Jelenleg maximális tanulmányi ösztöndíjban az ösztöndíjra jogosult hallgatók nagyságrendileg ~40%-a kap. (A grafikonokon ez jól látható). Ha ki egyenletesebbé tudjuk tenni ezt az eloszlást, azzal a maximális tanulmányi ösztöndíj is növekedni tud.

Fogalmak

Az ösztöndíj osztási lehetőségek jobb megértéséhez a következő fogalmakat szeretnénk tisztázni:

 • HHCS: homogén hallgatói csoport. A tanulmányi ösztöndíj osztása során ilyen csoportokra osztjuk fel a hallgatókat. Tehát mindenki csak a vele egy csoportban (HHCS) lévő társaival “versenyzik”. (TJSZ 23. §)
 • KKI: korrigált kreditindex (TJSZ 3. §)

Tanulmányi ösztöndíj osztási opciók

A - Szakonként, kreditenként, azonos maximális ösztöndíj
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok és felvett kreditek alapján. Tehát mindenki az azonos szakra járó, és azonos kreditszámmal rendelkező hallgatóval versenyez. Pl.: Energetika Bsc, 33 kredit egy HHCS
  2. Msc: csak felvett kreditek alapján
  3. Msc gólya: külön hhcs
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 42 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat 5,00 tanulmányi átlagra kaphatsz

B - Szakonként, kreditenként, változó maximális ösztöndíj
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok és felvett kreditek alapján. Tehát mindenki az azonos szakra járó, és azonos kreditszámmal rendelkező hallgatóval versenyez. Pl.: Energetika Bsc, 33 kredit egy HHCS
  2. Msc: csak felvett kreditek alapján
  3. Msc gólya: külön hhcs
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 32 000 Ft - 48 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. A maximális ösztöndíj összege HHCS-ként, a felvett kreditek alapján változik, előnyben részesítve a mintatanterv szerinti előrehaladást (30 +/- 3 kredit/félév)
  2. Maximális ösztöndíjat 5,00 tanulmányi átlagra kaphats

C - Szakonként, eloszlásfüggvény alapján
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok alapján
  2. Msc: szakok alapján
  3. Msc gólya: külön HHCS
 2. Osztási görbe: eloszlás függvény, a meredeksége változó, a KKI értékek közötti lépések nem mindig jelentenek ugyanakkora lépéseket az ösztöndíj összegekben. Tehát lehet olyan, hogy ha 4,5-re 20 000 Ft jár, 4,6-ra 21 000 Ft, de 4,7-re 25 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 39 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat akkor kaphatsz, ha benne vagy a legjobban teljesítő hallgatók között. Ez félévről félévre tanulmányi eredmény alapján változhat.

D - Szakonként, lineáris függvény alapján
Főbb jellemzők

 1. HHCS kialakítása
  1. Bsc: szakok alapján
  2. Msc: szakok alapján
  3. Msc gólya: külön HHCS
 2. Osztási görbe: egyenes, ez azt jelenti, hogy a minimum és a maximum KKI között minden lépés, ugyanakkora ösztöndíj növekedéssel jár. Tehát ha 4,5-re 20 000 Ft jár, és 4,6-ra 21 000 Ft, akkor 4,7-re 22 000 Ft fog járni.
 3. Minimális ösztöndíj: 8500 Ft
 4. Elérhető maximális ösztöndíj: kb. 32 000 Ft (ez minden félévben a tanulmányi eredménytől és a rendelkezésre álló kerettől függően változhat)
  1. Maximális ösztöndíjat 5,00 KKI-ra és a felett kaphatsz

Grafikonok

KKI - ösztöndíj összege

hallgatók száma - ösztöndíj összege

2023 24 2 tanulmanyi osztondij grafikonok 01

               kontur logo