Képviselet

A Gépészkari Hallgatói Képviselet idén is kimagaslóan szerepelt a minden évben megrendezésre kerülő HK ZH-n. A „HK ZH” egy olyan, három részből (általános rész, specifikus rész és egy csoportmunka) álló zárthelyi dolgozat, amelyet a nyolc kar hallgatói képviselői írnak meg minden tanévben. A zárthelyi dolgozatot az Egyetemi Hallgatói Képviselet szervezi a Kari Hallgatói Képviseletek számára, így a zárthelyi megírása kötelező minden mandátummal rendelkező képviselő és tanácskozási jogú tag számára.

Az általános rész két kategória van bontva: kezdő és haladó kategória. A haladó kategóriát a HK elnökök, alelnökök, elnökhelyettesek, EHK-delegáltak, és az összesen legalább 2 éves időtartamban mandátummal rendelkező képviselők alkották. A kezdő kategóriát a fennmaradó képviselőkből és tanácskozási jogú tagokból, illetve az esetleges póttagokból állt. Az általános rész teljesítéséhez szükséges volt a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) törzs részének, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) törzs részének, általános tudnivalóknak (pl. BME vezetői, rövidítések, egyetemhez kapcsolódó fogalmak), HÖK (Hallgatói Önkormányzat) Alapszabály törzs részének, Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzatának, valamint a Hallgatói Normatíva Osztási Rendnek ismeretére.

A specifikus rész 5 tématerületből állt: oktatási, kollégiumi, pályázati, szociális, gazdasági terület. Minden tématerületen 2 különböző nehézségű zárthelyi dolgozat volt elérhető: alapszintű és referensi. A referensi szintű dolgozatot a Kari Hallgatói Képviseletek referensei írták, míg az alapszintű dolgozatot az adott tématerület iránt érdeklődő képviselők. Külön csoportot alkottak az elnökök és az EHK-delegáltak, akiknek vezetői szintű HK ZH-t kellett írniuk. A vezetői szintű zárthelyi dolgozat az összes tématerület ismeretét követeli meg.

A harmadik rész egy csoportmunka volt, a feladatok a Hallgatói Képviseletek mindennapi tevékenységeihez kapcsolódóak voltak, mint például hallgatói levelek megválaszolása, szociális pályázat elbírálása, illetve egy nyári tábor gazdasági megszervezése. A feladatok kiosztása után a rendelkezésünkre álló idő alatt a legjobb tudásunk szerint kellett elvégezni a feladatokat, valamint megoldani a felmerülő problémákat.

A zárthelyi dolgozatra való felkészülést már januárban megkezdte a GHK, amely csoportos és egyéni tanulást is magában foglalt. A felkészülések amellett, hogy elősegítettek bennünket az eredmény elérésében, az együtt töltött idő révén még jobban összekovácsoltak minket, kialakult a megfelelő összhang közöttünk és ezáltal a munka és a feladatok megoldása is gördülékenyebben ment.
Igazán nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden kategóriában haza hozhattunk legalább egy oklevelet.

 • Általános (kezdő): Láng Dorottya (I. helyezés), Szász Zsolt (II. helyezés)
 • Általános (haladó): Szilvási Márton (I. helyezés)
 • Vezetői terület: Agócs Norbert (I. helyezés)
 • Oktatási terület (alap): Facskó Vince (II. helyezés)
 • Oktatási terület (referensi): Kelle Gergő (I. helyezés)
 • Pályázat terület (alap): Nyilas Zoltán (II. helyezés), Szász Zsolt (III. helyezés)
 • Pályázati terület (referensi): Szilvási Márton (I. helyezés)
 • Szociális terület (alap): Láng Dorottya (I. helyezés)
 • Szociális terület (referensi): Tóth Dániel (II. helyezés)
 • Kollégiumi terület (referens): Fülöp Gergely (III. helyezés)
 • Gazdasági terület (alap): Horváth Mátyás (III. helyezés)
 • Gazdasági terület (referens): Pogácsás Panna (I. helyezés)

A kemény és hosszú munka meghozta gyümölcsét és idén a Gépészkari Hallgatói Képviselet az egyéni eredmények összesítése alapján az első helyezést érte el.