Oktatás

A felsőoktatási rendszer szerint egy hallgató állami ösztöndíjas vagy önköltséges státuszban kezdheti meg tanulmányait. Előfordulhatnak olyan körülmények, hogy egy hallgató nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, ilyenkor átsorolják önköltséges finanszírozási formára.

Önköltség

Az önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak tandíjat, azaz önköltséget kell fizetniük. A fizetendő önköltség Karunkon jelenleg két részből áll, alapdíjból valamint kreditdíjból. 

 • Az alapdíj összege fix, ez az önköltség minden aktív félév elején megfizetendő 1. részlete. 
 • A kreditdíj összege változó, ez az önköltség felvett kreditek számától függő 2. részlete. A vizsgakurzusok esetében a kreditdíj 25%-át kell figyelembe venni az önköltségi díj számításakor.

Az önköltség összege

Az önköltség összegéről a KTH honlapján a “GYIK” / “Pénzügyek” menüpont “Mennyi önköltséget kell fizetnem?” szekciójában tudsz tájékozódni.

Költségtérítéses adattáblázat

A táblázatban a képzéskód és a beiratkozás éve alapján lehet megtalálni a keresett önköltség összegét az adott félévben. 

 • Az alapképzésben résztvevő hallgatók esetén a képzéskód-beiratkozás éve oszlopban azt a sort kell megkeresni, amelynél a képzéskód mögött a beiratkozás éve szerepel.
  Példa: Egy 2022. szeptemberében beiratkozott mechatronikai mérnöki alapképzéses hallgatónak a 2N-AM0-2022 sort kell keresnie az önköltség meghatározásához.
 • A mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén a képzéskód-beiratkozás éve oszlopban azt a sort kell megkeresni, amelynél a képzéskód mögött a beiratkozás tanéve szerepel.
  Példa: Egy 2020. szeptemberében (2020/21/1) vagy 2021. februárjában (2020/21/2) beiratkozott mechatronikai mérnöki mesterképzéses hallgatónak a 2N-MM0-2020 sort kell keresnie az önköltség meghatározásához.

Kiírás időpontja és befizetés határideje

Az önköltségi díj kiírásának időpontja és befizetési határideje a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 10.§ (5) bekezdése alapján a következőképpen alakul.

 Kirovás

Befizetési határidő

Alapdíj

Az adott félév regisztrációs időszakának megkezdése előtt

október/március 15.

Kreditdíj

Az adott félév megkezdése után, legkésőbb október/március 20-ig

A kiírást követő 30 nap


Önköltségcsökkentés

 

Önköltségcsökkentés igénylésének menete

Önköltségcsökkentési kérelem

Az önköltség mérséklését a NEPTUN rendszer “Ügyintézés” / “Kérvények” menüpontjában található 010 Önköltség mérséklési kérelem leadásával lehet megigényelni. A kérelem leadásának határideje nincs szabályzatok által meghatározva, a határidőkkel kapcsolatban a KTH honlapját érdemes figyelemmel kísérni. 

 

Tanulmányi alapú önköltségcsökkentés

A tanulmányi alapú önköltségcsökkentés elbírálásához szükséges tanulmányi eredmények szerepelnek a NEPTUN rendszerben, így a tanulmányi alapon megigényelt önköltségcsökkentés esetén nem szükséges semmilyen egyéb igazolás benyújtása.

 

Szociális alapú önköltségcsökkentés

A szociális alapú önköltségcsökkentéshez a hallgatónak rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot szükséges benyújtania a MŰEPER rendszerben, amely elbírált hiánytalan státusz esetén lesz érvényes. A szociális pályázat leadásának menetéről, a szükséges igazolásokról, illetve a pályázat leadási határidejéről a következő oldalakon található bővebb információ.

MŰEPER
Szociális pályázat igazoláslista

A 010-es Önköltség mérséklési kérelemhez, valamint a 101-es Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítása kérelemhez elérhető a GHK honlapján egy-egy NEPTUN kérvény segédlet, amely részletezi a leadás menetét, illetve a legfontosabb kapcsolódó szabályzatokat.

NEPTUN kérvény segédletek:

010 Önköltség mérséklési kérelem
101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására

 

Önköltségcsökkentés mértéke

 • Az alapdíjból csak a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára adható teljes vagy részleges mentesség.
 • A kreditdíjból bárki nyerhet teljes vagy részleges mentességet.

A mentesség pontos összege függ a kari keretösszegtől, valamint a mérséklést megigénylő hallgatók számától is. A kedvezmény mértékére a KTB tesz javaslatot, és a dékán fogadja el. 

 

Kapcsolódó szabályzatok

Dékáni utasítás

 • 4. § [Fizetési kedvezmények közös szabályai]
 • 5. § [Önköltségi díj megfizetése alóli mentesítésre vonatkozó szabályok]
 • 6. § [Részletfizetésre és halasztásra vonatkozó szabályok]

TJSZ

 • 10. § [Önköltségi díj]

Rektori és Kancellári Közös Utasítás

 

               kontur logo