Oktatás

A BME honlapján közzétett tájékoztatóban megtalálhatjátok az átsorolások helyzetével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a teljes eljárásrendet.

1.     Kik érintetettek?

Azok a hallgatók érintettek az átsorolás visszavonásával kapcsolatban, akik a 2020/21. tanév végén a tanulmányi eredményeik alapján átsorolásra kerültek állami ösztöndíjas képzési formáról önköltséges képzési formára.

A tanulmányi alapon történő átsorolás feltételei a TVSZ 74/A.§ alapján:

 1. az utolsó két aktív, hazai félévben min. 36 kredit teljesítése;
 2. az utolsó két aktív hazai félévben min. 3,0 súlyozott tanulmányi átlag teljesítése.

Azokra a hallgatókra nem vonatkozik az átsorolás visszavonása, akik az egyéni vagy képzéshez kötött támogatási idejük alapján, illetve saját kérésre kerültek átsorolásra.

2.     Milyen esetekre terjed ki az eljárásrend?

A központi eljárásrend a következő esetekre tér ki bővebben:

 1. az átsorolás után a hallgató önköltséges képzésen folytatta tanulmányait;
 2. az átsorolás miatt a hallgatói jogviszonyát megszüntető hallgatók;
 3. az átsorolás miatt újrafelvételizett hallgatók;
 4. az átsorolás miatt passzív státusszal bejelentkező hallgatók.

A felsorolt esetekre vonatkozó pontos előírásokat és eljárásrendet a BME honlapján közétett tájékoztató III. szakaszában találhatjátok meg.

Az érintett hallgatók teendői:

 • Az 1. esetben az érintett hallgatóknak nincs további teendőjük.
 • A 2., 3., illetve 4. esetben az érintett hallgatóknak nyilatkozniuk kell 2021. szeptember 30-ig, hogy miként szeretnék folytatni a tanulmányaikat.

3.     Milyen kedvezményeket kapnak az érintett hallgatók?

Az önköltséges képzésre történő átsorolás visszavonásával érintett hallgatók a következő kedvezményeket kapják:

 • Meghosszabbított, díjmentes tantárgy- és kurzusfelvétel 2021. szeptember 30-ig;
 • Az előírt jelenléti követelmények alóli visszamenőleges mentesség szeptember 30-ig;
 • A szeptember 30-ig megtartott teljesítményértékelések esetén biztosításra kerül egy külön teljesítési alkalom.

Tájékoztató

Közösségi oldalak

               kontur logo