Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi ösztöndíj osztási elveiben ebben a félévben nem eszközölt a Képviselet változtatásokat. Az elvek a korábban Kari Hallgatói Szavazás során megszavazott irányelveket követi. A Tanulmányi ösztöndíj 2023/24. tanév Őszi félévi eredménye az alábbi dokumentumban található.

Tanulmányi ösztöndíj eredmény – 2023/24 ősz

A 2023/24. tanév Őszi félévre elnyert tanulmányi ösztöndíjatok egyszerűbb meghatározására készítettünk egy Excel táblát, amelyben egyértelműen láthatjátok az elnyert ösztöndíj mértékét a képzéseteket kiválasztva, majd a KKI átlagotokat (vagy MSc felvételi pontjaitokat) beírva.

Tanulmányi ösztöndíj kalkulátor

Az ösztöndíj kiosztása során a különböző szakokon kialakult, eltérő korrigált kreditindex (a továbbiakban KKI) határok mellett azonos arányban részesülnek jutalmazásban a hallgatók a homogén hallgatói csoportok (a továbbiakban HHCS) szerinti bontásban. Az egyes HHCS-kra vonatkozó statisztikai adatokat az alábbi táblázatban láthatjátok.


HHCS-k

Az adott HHCS-ba tartozó hallgatók száma

Ösztöndíjban részesülők száma az adott HHCS-n belül

Az adott HHCS-ban ösztöndíjra jogosultak aránya

2N-AM0

456

196

42.98%

2N-AE0

186

80

43.01%

2N-AT0

150

65

43.33%

2N-AG0

605

262

43.31%

2N-MM0

110

48

43.64%

2N-ME0

52

28

53.58%

2N-MT0

11

5

45.45%
   
2N-MG0   
   
192   
   
87   
   
45.31%   

2N-MW0


47


22

46.81%

2N-MP0

51

22

43.14%

Msc Gólya

71

30

42.25%

Összegezve

1931

845

43.76%

 

               kontur logo