Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi ösztöndíj osztási elveiben ebben a félévben nem eszközölt a Képviselet változtatásokat. Az elvek a korábban Kari Hallgatói Szavazás során megszavazott irányelveket követi. A Tanulmányi ösztöndíj 2022/23. tanév őszi félévi eredménye az alábbi dokumentumban található.

Tanulmányi ösztöndíj eredmény – 2022/23 ősz

Az ösztöndíj kiosztása során a különböző szakokon kialakult, eltérő korrigált kreditindex (a továbbiakban KKI) határok mellett azonos arányban részesülnek jutalmazásban a hallgatók a homogén hallgatói csoportok (a továbbiakban HHCS) szerinti bontásban. Az egyes HHCS-kra vonatkozó statisztikai adatokat az alábbi táblázatban láthatjátok.


HHCS-k

Az adott HHCS-ba tartozó hallgatók száma

Ösztöndíjban részesülők száma az adott HHCS-n belül

Az adott HHCS-ban ösztöndíjra jogosultak aránya
   
2N-AM0   
   
374   
   
183   
   
48.93%   
   
2N-AE0   
   
165   
   
80   
   
48.48%   
   
2N-AT0   
   
148   
   
72   
   
48.65%   
   
2N-AG0   
   
608   
   
297   
   
48.85%   
   
2N-MM0   
   
112   
   
55   
   
49.11%   
   
2N-ME0   
   
69   
   
32   
   
46.38%   
   
2N-MT0   
   
22   
   
11   
   
50.00%   
   
2N-MG0   
   
265   
   
132   
   
49.81%   
   
2N-MW0   

   
72   

   
36   
   
50.00%   
   
2N-MP0   
   
42   
   
19   
   
45.24%   
   
Msc Gólya   
   
61   
   
26   
   
42.62%   
   
Összegezve   
   
1938   
   
943   
   
48.66%   

 

A 2022/23. tanév őszi félévre elnyert tanulmányi ösztöndíjatok egyszerűbb meghatározására készítettünk egy Excel táblát, amelyben egyértelműen láthatjátok az elnyert ösztöndíj mértékét a képzéseteket kiválasztva, majd a KKI átlagotokat (vagy MSc felvételi pontjaitokat) beírva.

Tanulmányi ösztöndíj kalkulátor

               kontur logo