Oktatás

A felsőoktatási rendszer szerint egy hallgató állami ösztöndíjas, vagy önköltséges státuszban kezdheti meg tanulmányait. Előfordulhatnak olyan körülmények, hogy egy hallgató nem folytathatja tanulmányait állami ösztöndíjasként, ilyenkor átkerül, vagy átsorolják önköltséges finanszírozási formára. A hallgató saját kérelmére is átjelentkezhet önköltséges képzésre (pl. ha a MSc képzésre szeretne állami ösztöndíjas félévet „megspórolni”) A 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvény szolgál az önköltséges képzésre átjelentkezés kérelmezésére. Ha valaki önköltséges státuszban tanul, lehetősége van, hogy kérelmezze költségeinek enyhítését. Mindezek előtt pár szóban ismertetném, az átsorolás és átkerülés fogalmát.

Az elkövetkezőkben elhangzottak a Műegyetem Gépészmérnöki Karára vonatkoznak. Más intézmények hasonló, vagy eltérő képzéseinek szabályait nem biztos, hogy lefedik!

Átkerülés

Egyetemünkön a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (2011. évi CCIV. törvény) szerint minden felsőoktatásba jelentkezett hallgató 12 félévet tölthet el BSc és MSc tanulmányai során összesen magyar állami ösztöndíjas képzésében. Ezt nevezzük egyéni támogatási időnek. Ha ezen állami féléveit elhasználja a hallgató (aktív félévenként történő bejelentkezéssel egyet használ el) átkerül önköltséges finanszírozási státuszba.

Ezen kívül a 12 támogatott félévből a hallgató ittléte során csak a képzési idő + 2 félévet használhat el egyes képzési szintjein, így a BSc-n 7 + 2 = 9, MSc-n pedig 4 + 2 = 6 félév áll rendelkezésére, hogy teljesítse a képzést, különben szintén átkerül önköltséges képzésre. Ez az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő, ami nem csak arra a felsőoktatási intézményre vonatkozik, ahol a hallgató a tanulmányit kezdte, hanem más intézménybe történő átjelentkezés esetén, a hallgatónak annyival kevesebb állami ösztöndíjas féléve marad, amennyit korábbi képzésén már elhasznált.

Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani. Tehát ha valaki ugyanarra a képzésre újra jelentkezik, számolnia kell azzal, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időből annyival kevesebb félév áll rendelkezésére, amennyit az előző azonos képzésén elhasznált. (Ha a BME Gépészkarán egy hallgató 4 aktív félév után, az oklevél megszerzése előtt átjelentkezik egy másik egyetemre/főiskolára, ott már csak 5 állami támogatott féléve marad.)

Átsorolás

Az átsorolás annyiban tér el az átkerüléstől, hogy nem az állami ösztöndíjas félévek hiánya miatt, hanem ezen félévek során nyújtott tanulmányi teljesítmény miatt sorolják át a hallgatót önköltséges státuszra.
Tanulmányi alapú átsorolásra csak a tanév végén kerül sor, mivel a hallgatók állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre besorolása egy tanév időtartamra szól. Az őszi félévet követően nincs tanulmányi alapú átsorolás.

Megkülönböztetjük azokat a hallgatókat, akik 2012. szeptember 1-e után kezdték tanulmányaikat és 2016. augusztus 1-je után érintené őket az átsorolás. Nekik egymást követő aktív félévenként legalább 15 kreditpontot kell megszerezniük ÉS elérniük a 2,00 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Úgyszintén ezek a szabályok igazak azokra a hallgatókra, akik a 2015/2016. tanévben kezdték képzésüket.
Akik 2016/2017. tanévben kezdtek és 2017. szeptember 1. előtt kerülnének átsorolásra, nekik utolsó két aktív félévük alatt min. 36 kreditpontot kell, összegyűjteniük, VAGY elérniük a 2,25 súlyozott tanulmányi átlagot, hogy elkerüljék az átsorolást.
Azon hallgatók, akik 2016/2017. tanévben, vagy azután kezdték tanulmányaikat, és 2017. szeptember 1. után kerülnének átsorolásra utolsó két aktív félévükben min. 36 kreditet kell, összegyűjtsenek ÉS el kell érniük a TVSz. 3. melléklete szerinti táblázatban feltüntetett súlyozott tanulmányi átlagot (mely minden tanévben egyre szigorúbb követelmények elé állítja a hallgatókat, hisz egyre nagyobb átlagot kell elérniük. A mellékelt táblázatban a „műszaki” sor vonatkozik a Gépészmérnöki Kar hallgatóira.)

Képzési terület a 139/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint  Súlyozott tanulmányi átlag az adott időszakban
2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között 2018. szeptember 1. és 2019 augusztus 31. között 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között 2020. szeptember 1-től
 Bölcsészettudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Gazdaságtudományok 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Informatika 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Műszaki 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0
 Pedagógusképzés  2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Társadalomtudomány 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5
 Természettudomány 2,25 2,5 2,75 3,0 3,0

 

A tanulmányi átlagot a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a következők szerint lehet megállapítani:
\(\text{TÁ}=\dfrac{\sum{(\text{teljesített kredit} \cdot \text{érdemjegy})}}{\text{teljesített kredit}}\)

Fontos megemlíteni; ha egy hallgatót átsorolnak, azonban az Adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idejéből vannak még el nem használt félévei, úgy jogosult a szociális pályázat leadására is. Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő kimerítését követően ezt már nem teheti meg.

További információ az átsorolásról a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 20. alcíme alatt, a 236. § (2) – (3) bekezdéseiben, valamint a KTH weboldalán elérhető összefoglalóban található. Az átkerülés szabályairól a BME Térítési és Juttatási szabályzatban lehet bővebben tájékozódni.

KTH átsorolási tájékoztató
KTH szabályzatok
HSZI szabályzatok

Önköltség

Az önköltség összege

A költségtérítés/önköltség összege a KTH honlap Hirdetmények/GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Pénzügyek/Mennyi költségtérítést kell fizetnem? menüpont alatt elérhető, adott tanévre vonatkozó költségtérítés-önköltség táblázat alapján kerül meghatározásra, például a 2017/2018. tanévben az alábbiak szerint:
Költségtérítés adattábla

A hallgató a képzése és a beiratkozás éve alapján tud a táblázatban tájékozódni. Például a 2015. szeptemberében (2015/16/1 félévben) és a 2016. februárban (2015/16/2 félévben) hallgatói jogviszonyt létesített energetikai mérnöki mesterképzéses hallgatónak is a 2N-ME0-2015 képzéskód-beiratkozási éve sort kell néznie az önköltség összeg meghatározásához.

Kiírás időpontja és befizetés határideje

A fizetendő költségtérítés/önköltség két részletből áll.
Egy ún. alapdíjból, vagyis minden aktív félév elején megfizetendő költségtérítés/önköltség 1. részletből (példa a kiírt tétel nevére: Önköltség 1.részlet-2016/17/2 félév (Ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szak; Felv.éve: 2015/16/2 )).
Valamint a felvett kreditek számától függően fizetendő 2. részletből (példa a kiírt tétel nevére: GE_Önköltség_2016/17/2).

Költségtérítés első részletének térítése

Őszi félévre a tétel kiírása augusztus közepéig történik meg, ezt a regisztrációs időszak utáni első napig kell rendezni.

Tavaszi félévre az önköltség első részletét január második felében írják ki, és ugyancsak a regisztrációs időszak utáni első napig kell befizetni.

Költségtérítés második részletének térítése

Őszi félévre az önköltség második részletét október második felében írják ki, november 25-i befizetési határidővel.

Tavaszi félévben a második részletet március második felében kerül kiírásra, és április 15. és 25. közé eshet a befizetésének határideje.

Csökkentés, kedvezmények 

A költségtérítés/önköltség 1. részletből csökkentés, kedvezmény nem adható, a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása, vagy részletfizetés kérhető a 101/1 Kérelem költségtérítés/önköltség befizetési határidejének módosítására, valamint aki érvényes diákhitel szerződéssel rendelkezik, annak a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvényen. A 101/1 és 101/2 sz. kérvények általában az 1. részlet kiírás időpontjától elérhetőek és még az előző félévekben jellemzően két időszakban volt lehetőség a beadásukra, addig a 2017/18/1 félévtől már a második részlet befizetésének (várható legkésőbbi) határidejéig nyitva vannak.

A költségtérítés/önköltség 2. részletből csökkentés is adható, valamint a tétel fizetési határidejének meghosszabbítása vagy részletfizetés is kérhető.

A hallgatók a csökkentést az alábbi Neptun kérvényen kérhetik (Megnyitásuk és beadási határidejük nincs tételesen szabályozva. A jelenlegi és az előző félév gyakorlata alapján készült a felsorolás.)

010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény a regisztrációs hét első napján kerül megnyitásra, és a három hétig beadható. Nem díjköteles.

010/B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból
A kérvény megszűnt, rendkívüli (vis maior) esetben méltányossági vagy egyéb (999) kérvény formájában kérhető önköltség csökkentés, természetesen a jogosultság, rászorultság igazolása mellett.

Önköltség csökkentés diákhitel 2.0-val

Amennyiben a hallgató az önköltséget Diákhitel 2.0-val óhajtja rendezni, a hitelt a teljes összegre (alapdíj + felvett kreditek) javasolt megigényelnie. A szerződés megkötését követően érdemes fizetési határidő módosítását kérnie a 101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására Neptun kérvény segítségével. Fizetési határidő módosítás kérelmezése esetében az első részlet befizetési határideje módosítható. A 101/1 és a 101/2 Neptun kérelmek mindig a kiírt tételre vonatkozóan adhatók be.

Azoknak a hallgatóknak, akik az adott félévet megelőző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, a KTH automatikusan meghosszabbított határidővel írja ki az önköltség 1. részletet.

Egyéb hasznos információkat találtok az önköltség csökkentésről, valamint az önköltség csökkentési kérelmek eljárásrendjéről a Kar weblapjának Szabályzatok menüpontjában található dokumentumok közt:

GPK - Szabályzatok
GPK - Önköltség csökkentés szabályzat

               kontur logo