Tanulmányi ösztöndíj

A Tanulmányi ösztöndíj osztási elveiben ebben a félévben nem eszközölt a Képviselet változtatásokat. Az elvek a korábban Kari Hallgatói Szavazás során megszavazott irányelveket követi. A Tanulmányi ösztöndíj 2021/22. tanév tavaszi félévi eredménye az alábbi dokumentumban található.

Tanulmányi ösztöndíj eredmény – 2021/22 tavasz

Az ösztöndíj kiosztása során a különböző szakokon kialakult, eltérő korrigált kreditindex (a továbbiakban KKI) határok mellett azonos arányban részesülnek jutalmazásban a hallgatók a homogén hallgatói csoportok (a továbbiakban HHCS) szerinti bontásban. Az egyes HHCS-kra vonatkozó statisztikai adatokat az alábbi táblázatban láthatjátok.


HHCS-k

Az adott HHCS-ba tartozó hallgatók száma

Ösztöndíjban részesülők száma az adott HHCS-n belül

Az adott HHCS-ban ösztöndíjra jogosultak aránya
   
2N-AM0   
   
408   
   
183   
   
44.85%   
   
2N-AE0   
   
180   
   
83   
   
46.11%   
   
2N-AT0   
   
177   
   
80   
   
45.20%   
   
2N-AG0   
   
757   
   
340   
   
44.91%   
   
2N-MM0   
   
80   
   
37   
   
46.25%   
   
2N-ME0   
   
57   
   
25   
   
43.86%   
   
2N-MT0   
   
21   
   
10   
   
47.62%   
   
2N-MG0   
   
220   
   
99   
   
45.00%   
   
2N-MW0   
   
52   
   
24   
   
46.15%   
   
2N-MP0   
   
28   
   
13   
   
46.43%   
   
Msc Gólya   
   
282   
   
121   
   
42.91%   
   
Összegezve   
   
2262   
   
1015   
   
44.87%   

 

A 2021/22. tanév tavaszi félévre elnyert tanulmányi ösztöndíjatok egyszerűbb meghatározására készítettünk egy Excel táblát, amelyben egyértelműen láthatjátok az elnyert ösztöndíj mértékét a képzéseteket kiválasztva, majd a KKI átlagotokat (vagy MSc felvételi pontjaitokat) beírva.

Tanulmányi ösztöndíj kalkulátor

               kontur logo