A GHK Erasmus fórumot tart 2018.01.17-én 16:00-tól az R épület 108-as termében, ahol tájékozódhattok a pályázás menetéről, pontrendszerről, a kari specifikumokról, illetve feltehetitek a kérdéseiteket.

Facebook esemény

A Gépészmérnök Kar 2014. februárjában vezette be a mesterképzési szakok felülvizsgált és megújított képzési programját, amelynek egyik jelentős újítása volt a blokkosított órarend. E szerint a képzés 3-4. félévében az órarendi órák két, két és fél napra voltak/vannak összesűrítve, hogy lehetővé tegyék a képzés melletti munkavégzést. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ez egy szükséges és hasznos lépés volt.
A blokkosítás akkori bevezetését egy, a hallgatók körében folyatott felmérés előzte meg, amely során azt vizsgáltuk, hogy hányan dolgoznak a képzés mellett, milyen jellegű munkát végeznek, és miképp segíthetnénk a képzés melletti munkavállalást.

A képzések kötelező, ötéves felülvizsgálata kapcsán ismét elvégezzük ezt a felmérést, amelyben számítunk a véleményedre. Arra keressük a választ, hogy a blokkosítás mennyiben szolgálta, illetve szolgálja az eredeti célokat, hasznosnak bizonyult-e, valamint a jövőre nézve szükséges-e a megtartása, illetve az esetleges kiterjesztése a mesterképzés más féléveire.

Kérdőív

A kitöltés anonim és kb. 5-7 percet vesz igénybe.

Segítő közreműködésed köszönjük!

Az OHV ebben a félévben hosszas munka után teljesen megújult!
A kérdőívek megújulása mellett, újdonság, hogy lehetőségetek van kedvezményes tárgyfelvételre is!
Emellett pedig figyeljetek oda az időpontokra is, mivel mostantól a kitöltési időszak lerövidül!

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő végzős alapszakos hallgatókat a 2017. október 26-án (csütörtökön), 16:15 órai kezdettel a KF38 teremben tartandó, a mesterképzéssel és a mesterképzésbe történő felvételivel kapcsolatos tájékoztatónkra, ahol a képzési programokról, az alap- és mesterszakok közötti átjárhatóságról, a képzésszervezés sajátosságairól (blokkosított órarend, kooperatív képzés) adunk részletes felvilágosítást. Mindezek mellett magáról a felvételi eljárásról, a felvételi pontszámok, többletpontok meghatározásáról is átfogó ismertetést adunk. A tájékoztatón lehetőség nyílik kérdések feltételére is.

A BME 2017. márciusától bevezette a 83 terméket tartalmazó teljes MATLAB®-Simulink® szoftvercsaládot az egész intézményre kiterjedő licenctípus formájában.
Ezen egyetemi licencet az oktatók, kutatók, hallgatók és dolgozók irodai, otthoni és hordozható számítógépen, valamint az egyetemi számítógépeken jogtisztán használhatják oktatási valamint nonprofit kutatási tevékenységhez.
A MATLAB programozási környezetben algoritmusfejlesztést, adatelemzést, megjelenítéseket és numerikus számításokat lehet végezni, használatával gyorsabban oldhatunk meg technikai, számítási problémákat. Széleskörűen használható különböző tervezési feladatok megoldására, beleértve a jel- és képfeldolgozást, a kommunikációs rendszereket, a szabályzástechnikát, a tesztelést és mérést, a pénzügyi számításokat, analíziseket.

A termékcsaládba tartozó Simulink multidomain szimulációs és modell alapú tervezési környezet dinamikus és beágyazott rendszerekhez. Interaktív grafikus környezetet és testre szabható blokk könyvtárakat biztosít, melyekkel különböző időfüggő rendszereket - mint például kommunikációs és szabályzó rendszereket - lehet tervezni, szimulálni, implementálni és tesztelni.
Az egyetemen elérhető a termékcsalád összes, jelenleg 81 kiegészítő toolboxa, melyek alkalmazás specifikus kiegészítő eszköztárak (pl. Optimization Toolbox, Signal Processing Toolbox, Image Processing Toolbox, Simscape Multibody, MATLAB Compiler, MATLAB Report Generator, stb.).

A program ismerete a legújabb technológiai és innovációs fejlesztésekben elengedhetetlen, legyen szó akár önvezető technológiáról, gépi látásról, robotikáról vagy 5G kommunikációs rendszerek fejlesztéséről.

Információk és letöltési lehetőség az alábbi linken érhető el egyetemi hálózatból: BME szoftver

Az Idegen Nyelvi Központ 9 nyelven, több szinten kínál általános, szaknyelvi és vizsgafelkészítő kurzusokat. Itt kredites és 0-kredites kurzusok felvétére is van lehetőséged!
Ha nyelvvizsgázni szeretnél, lehetőséged van itt helyben, a BME nyelvvizsgát letenned - 10% kedvezménnyel.
Ha már mindez megvan, de még mindig fejlődni szeretnél, akkor választhatsz a Központ fordító és tolmács szakirányú továbbképzései közül, ami újabb munkalehetőséget is ad.

A részleteket megtalálod itt: Idegennyelvi Központ

INYK

Mikor teljesíthetem?

Alapképzésen szakdolgozatot készíthet, ha

 • teljesítette az adott szak mintatantervében előírt szigorlatokat,
 • legalább 170 teljesített kredittel rendelkezik,
 • érvényes specializáció- vagy szakirány-hozzárendeléssel rendelkezik, feltéve, hogy az adott alapszakon vannak specializációk, illetve szakirányok

Mesterképzésen szakdolgozatot készíthet, aki teljesíti a Diplomatervezés A vagy Diplomatervezés B követelményeit:

 • A Diplomatervezés A tárgy esetében legalább 55 teljesített kredit megléte vagy.
 • A Diplomatervezés B tárgy esetében a Diplomatervezés A korábbi teljesítése és legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Diplomatervezés A és B tárgyak együttes felvétele esetében legalább 80 teljesített kredit megléte.
 • Az esetlegesen előírt felvezető tárgyak teljesítése.

Témavezetői hozzájárulás esetén az előírtnál kevesebb kredittel is felvehetőek a tárgyak, ehhez egy 999es kérvényt kell leadni, csatolva a témavezető írásos hozzájárulását.

Hallgatói kötelezettségek

 • A tanszékek által meghirdetett feladat témák közötti választás vagy saját témajavaslat bemutatása a tanszéki felelősnek vagy általa választott témavezetőnek, legkésőbb az 1. oktatási hét 3. napjáig.
 • Folyamatos, legalább kétheti rendszerességű kapcsolattartás a témavezetővel.
 • Rendszeres, legalább három alkalmat felölelő kapcsolattartás a konzulenssel, ha van konzulens.
 • A témavezető vagy a konzulens által előírt feladatok határidőre történő teljesítése.

Ki lehet közreműködő?

Témavezető a feladatot kiadó tanszék főállású, teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazottként vagy megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott oktatója, kutatója, mestertanára, mesteroktatója, tanszéki mérnöke lehet. Alapképzés hallgató feladatához kinevezhető a tanszék nappali tagozatos doktorandusza, aki legalább mester szintű vagy jogszabály alapján azzal egyenértékű szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tanszékvezető köteles témavezetőt biztosítani a tanszék által gondozott specializációhoz rendelt minden hallgatónak.
A konzulens elsősorban az egyetemen kívüli gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkatársa, aki a hallgató részére szakmai segítséget nyújt, tanácsot ad és ellenőrzi a hallgató által készített dolgozatot. A teljes egészében a BME-n készített feladat esetében konzulensként a feladatot kiadó vagy más tanszék munkatársa is felkérhető vagy konzulens nélkül is kiadható a feladat, kivéve, ha a témavezető doktorandusz. Konzulens az a személy lehet, aki legalább olyan szintű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, mint amit a hallgató a képzésében megszerezhet.

Feladatkiírás

A feladatkiírást az a tanszék végzi elsődlegesen amelyik a hallgató által felvett specializáció gondozó tanszéke. A tanszékek honlapjukon közzétehetik az adott félévre meghirdetett szakdolgozat és diplomaterv témákat a témavezetők nevével és elérhetőségével együtt. A hallgatók ezekre a témákra jelentkezhetnek a tanszéken meghatározott eljárásrend szerint. A hallgató saját (pl. a szakmai gyakorlatról hozott) témajavaslattal felkeresheti a tanszéki felelőst vagy az általa választott témavezetőt, aki hallgató témajavaslata alapján meghatározza a témához rendelhető tanszéki témavezető személyét vagy a hallgató megkeresését elfogadja.
A feladatkiírást a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 3. és 4. számú melléklete szerinti nyomtatványon, a képzés nyelvén kell két eredeti példányban elkészíteni. Amennyiben a képzés tantervében a diplomatervezés két tárgyra van bontva és a hallgató azokat eltérő félévekben veszi fel, úgy tárgyfelvételenként kell a feladatkiírást elkészíteni. Amennyiben ugyanazon félévben kerül a két diplomatervezés tárgy felvételre, úgy egy összevont feladatkiírást kell készíteni.

Feladatkészítés

A hallgató a feladatkiírás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles felvenni kapcsolatot a témavezetővel. Ennek során munkatervet készítenek, mely tartalmazza

 • Részletes bontásban az elvégzendő feladatokat
 • A konzultációs megbeszélések tervezett időpontjait
 • A feladat kidolgozásával kapcsolatos mérföldköveket, főbb ellenőrzési pontokat, elvárt eredményeket.

A feladatot a képzés nyelvén kell elkészíteni. A tanszékvezető engedélyével a feladat a BME más oktatási nyelvén (angol, német, francia, orosz) is készíthető. A szakdolgozat, illetve diplomaterv kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 6. melléklete szerinti Útmutató és a Szakdolgozat és diplomaterv szabályzat 7. melléklete szerinti minta dokumentum tartalmazza. Amennyiben a hallgató megkereséseire a témavezető vagy konzulens észszerű határidőn belül (3 munkanap) nem reagál, úgy a hallgató jogosult a tanszékvezetőhöz fordulni.

Feladat értékelése

A Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy évközi érdemjegyét a hallgató szorgalma, munkája és annak minősége, együttműködési készsége, a munka rendszeressége és tervszerűsége alapján, valamint a konzulens véleményének megismerése után a témavezető állapítja meg és jegyzi be a hallgatói információs rendszerbe.
A témavezető általi, a Szakdolgozat készítés, illetve a Diplomatervezés c. tantárgy elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” vagy „Megtagadva” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy aláírás megadásának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a hallgató a dolgozatot a feladatkiírásban megadott határidőre és megfelelő tartalommal elkészítse és beadja. Az elégtelen(1) vagy „Nem teljesítette” minősítéstől különböző évközi érdemjegy vagy az aláírás megadása egyben a dolgozat elfogadását és az előírásoknak való maradéktalan megfelelését jelenti.

Az említett szabályzatokat és mellékleteket a Gépészmérnöki Kar honlapján találod:

GPK - Szakdolgozat és záróvizsga

További cikkeink...

Alkategóriák

               kontur logo

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31